top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 73. diena

JĒZUS LEJUPEJOŠAIS CEĻŠ


Jēzus mums atklāj noslēpumaino lejupejošo ceļu. Tas ir sāpju ceļš, bet arī ceļš uz dziedināšanu. Tas ir ceļš, kurā varam piedzīvot pazemojumus, bet tas ir arī ceļš, kurš atklāj augšāmcelšanos. Tas ir asaru ceļš, taču tās ir asaras, kas pārtop par prieka asarām. Tas ir ceļš nošķirtībā, bet tas vienlaikus ir ceļš uz gaismu, kas atspīdēs pār visiem cilvēkiem. Tas ir vajāšanu, apspiestības un martīrisma ceļš, arī nāves ceļš, bet tas ir arī ceļš, kas visā pilnībā atklāj Dieva mīlestību. Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka: “Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam.” (Jāņa ev. 3:14) Šajos vārdos var redzēt, kā Jēzus lejupvedošais ceļš patiesībā kļūst par augšupejošo. Paaugstināšana, par kuru Jēzus stāsta, attiecas gan uz Viņa pacelšanu (piesišanu) pie krusta, topot pilnībā pazemotam, gan uz Viņa augšāmcelšanos no mirušajiem pilnīgā slavā. 

Mums ikvienam ir jāmeklē savs lejupvedošais mīlestības ceļš. Tas prasa daudz lūgšanu, pacietības un dievišķas vadības. Tam nav nekā kopīga ar garīgu varonību, dramatiski visu pametot, lai sekotu Jēzum. Lejupvedošais ceļš ir tāds, kas noslēpts dziļi cilvēka sirdī. Taču, tā kā pa šo ceļu tik reti kad ir iets, tas mēdz būt aizaudzis ar nezālēm. Lēnām, bet noteikti mums jāattīra šis ceļš un bez bailēm tajā jādodas.


SVĒTIE RAKSTI

Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani. (Jāņa ev. 14:6)


LŪGŠANA

Kungs, vadi mani pa Savu ceļu. Palīdzi man atcerēties, ka, ja uzticos Tev, tad esmu kopā ar Tevi. Kungs, apžēlojies par mani, grēcinieku, un dod man staigāt patiesības un dzīvības ceļu. Āmen!


DIENAS UZDEVUMS

Atceries situāciju, kad Tu dzīvē esi bijis skumjās, bēdās vai pazemojumā, bet pēc tam esi varējis uzlūkot šo pieredzi ar pateicību. Lūdz Dievam, lai, saskaroties ar šādām pieredzēm, Tev būtu iespēja piedzīvot Dieva klātbūtni un Dievam lietot šīs pieredzes Tevis celšanā un vešanā pa patiesības ceļu. 

Comments


bottom of page