top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 75. diena

VISS, KAS PIEDER JĒZUM, IR DOTS, LAI MĒS TO SAŅEMTU


Mūsu dzīvēm ir lemts kļūt līdzīgām Jēzus dzīvei. Jēzus kalpošanas mērķis ir aizvest mūs uz Viņa Tēva namu. Jēzus nāca ne tikai lai mūs atbrīvotu no grēka un nāves važām, bet arī lai vadītu mūs dievišķas dzīves intimitātē. Mums ir grūti iztēloties, ko tas nozīmē. Mums ir tieksme uzsvērt attālumu un atšķirīgo starp Jēzu un mums. Mēs redzam Jēzu kā visu zinošo, visu spēcīgo Dieva dēlu, kurš ir neaizsniedzams mums, grēcīgajiem un salauztajiem cilvēkiem. Bet, šādi domājot, mēs piemirstam, ka Jēzus nāca dot mums savu dzīvi. Viņš nāca mūs iecelt Tēva mīlestības kopienā. Tikai, kad saprotam Jēzus kalpošanas radikālo mērķi, mēs spēsim saprast garīgas dzīves nozīmi. Viss, kas pieder Jēzum, ir dots, lai mēs to saņemtu. Visu, ko dara Jēzus, mēs arī varam darīt.


LŪGŠANA

Tavai piedošanai nav robežu. Pat Tavas taisnīgās dusmas to neierobežo. Palīdzi man līdzināties Tev. Dod man žēlastību, kad es mācos piedot; dziedini manas atmiņas, kas izraisa sāpīgas emocijas. 

Es nebūšu rūgtuma un aizvainojuma cietumnieks. Lai ko arī kāds man ir nodarījis, un vienalga, cik netaisnīgi vai briesmīgi tas bija, es atsakos dzīvot mokās. Es šodien izvēlos dzīvot brīvībā, ko Jēzus man ir devis, nomirstot uz krusta. Katru reizi, kad es redzēšu tos, kuri mani ir sāpinājuši, kad dzirdēšu viņu vārdus vai prātā ienāks doma par viņiem, es apturēšu šo domu un atdošu to Tev. Es viņiem piedošu, pat ja man tas būs jādara vairākkārt katru dienu. 

Es nolieku malā savas tiesības būt dusmīgam vai sāpinātam. Tā vietā, lai justu spēku no turēšanās pie dusmām, es izbaudīšu spēku, ko dod cerība un prieks. Dod man dusmu un sāpju vietā mieru.  Palīdzi man raudzīties uz tiem, kuri mani sāpinājuši, ar Tavām acīm. Palīdzi man sasniegt uzvaru un brīvību, izvēloties piedošanu.


SVĒTIE RAKSTI

Jo žēlastībā jūs esat izglābti caur ticību, tas nenāk no jums, tā ir Dieva dāvana, tas nav arī no darbiem, lai kāds nesāk dižoties. (Efeziešiem 2:8)


DIENAS UZDEVUMS

Šodien izmeklē savu raksturu un atpazīsti, kur tu jau līdzinies Jēzum. Ja mūsu dzīvēm ir lemts līdzināties Kristum, tad kaut kam jau ir jāparādās. Atpazīsti, novērtē un šodien svini to, ka Dievs pie tevis ir darbojies.

Komentarze


bottom of page