top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 77. diena

ATVER SEVI LIELAJAI SASTAPŠANAI


Es necenšos teikt, ka ir vienkāršs risinājums mūs divdabīgajām attiecībām ar Dievu. Vienpatība nav risinājums. Tas ir virziens. Šo virzienu mums norāda pravietis Elija, kurš neatrada Jahvi varenajā vējā, zemestrīcē, ugunī, bet gan mazā, klusā balsī. Šo virzienu mums norāda arī Jēzus, kurš izvēlējās vienpatību kā vietu, kur būt ar Tēvu. Ik reizi ieejot vienpatībā, mēs atraujamies no mūsu vējainajām, zemi tricinošajām un ugunīgajām dzīvēm un atveram sevi lielajai sastapšanai. Pirmā lieta, ko bieži atklājam vienpatībā, ir mūsu pašu nemiers, mūsu virzītājspēks, mūsu kompulsija, mūsu tieksme rīkoties ātri, atstāt iespaidu, ietekmēt, un bieži mēs atgriežamies pie kārdinājuma būt “būtiskiem” un atgriezties “būtiskā” pasaulē. Bet, kad turpinām ar maigas disciplīnas palīdzību, mēs pamazām iemācāmies dzirdēt mazo, kluso balsi un sajust maigo brāzmu, un tā iemācāmies pazīt mūsu sirds, dvēseles un prāta Kungu, kas mums liek redzēt to, kas mēs patiesi esam.


LŪGŠANA

Dievs, es esmu Tavs. Es neko neturu ciet. Mana sirds, mana dvēsele un spēks – visu, ko Tu man esi devis, es atdodu Tev. Es savās rokās turu katru domu, kas manī ir, un pienesu Tev visu, ko Tu jau zināji, ka man ir. Viss, kas esmu un ceru būt, katrs sapnis un mērķis, katra neizdošanās un bailes – to visu atdodu Tavai žēlastībai.

Tu mani pazini, pirms veidoji mani manas mātes miesā. Nekas nav apslēpts Tev, kurš redzi visas lietas. Kad es atskatos uz aizvadītiem gadiem, es redzu Tavas mīlestības nospiedumus, kuri ir apzīmogojuši manu sirdi. Tu ar savu žēlastību vilki mani un turēji Sev cieši klāt, kaut arī es nebiju darījis neko, lai to nopelnītu.

Reizēm es paslēpos no sava atspulga Tavās acīs, tomēr Tu nepārtrauci ticēt man. Tagad viss, kas es esmu, ir Tavs. Es visu atlaižu un pieķeros Tavai rokai. Esmu patīkama satraukuma pilns redzēt, kurp Tava mīlestība mani aizvedīs.


SVĒTIE RAKSTI

Bet jūs, mīļotie, uzceliet sevi kā namu savas ticības svētumā, un, Svētajā Garā lūgdamies, saglabājiet sevi Dieva mīlestībā un gaidiet mūsu Kunga Jēzus Kristus apžēlošanu uz mūžīgo dzīvību! (Jūdas vēstule 1:20-2)


DIENAS UZDEVUMS

Pārlūko savu plānotāju un kalendāru un izmeklē, cik tajā ir atvēlēts laiks tavai vienpatībai ar Dievu. Ieplāno pusstundu klusuma laika. Ja tas nav iespējams šodien, ieplāno tādu tuvākajā laikā.

Comments


bottom of page