top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 79. diena

DIEVS TEV PIEDOD


Šorīt es meditēju par Dieva kāri man piedot, kas atklāta šajos vārdos: “Cik tālu ir Austrumi no Rietumiem, tik tālu viņš atņem no mums mūsu pārkāpumus.” (Psalms 103:12) Visu traucēkļu vidū mani aizskāra Dieva vēlme man atkal un atkal piedot. Ja atgriežos pie Dieva ar nožēlas pilnu sirdi pēc tam, kad esmu grēkojis, Dievs vienmēr mani sagaida atplestām rokām un ļauj man sākt no jauna. “Žēlīgs un līdzcietīgs Kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā” (Psalms 145:8)

Man ir grūti piedot kādam, kurš mani patiešām ir aizvainojis, sevišķi, ja tas notiek atkārtoti. Es sāku apšaubīt, cik godīgs ir piedošanas lūdzējs, kurš to dara otro, trešo vai ceturto reizi. Bet Dievs neskaita. Dievs vienkārši gaida mūsu atgriešanos bez aizvainojuma vai atriebes alkām. Dievs grib mūs mājās. “Dieva mīlestība ir mūžīga.”


LŪGŠANA

Es skrienu pie Tevis, Dievs. Nav citas vietas, kur es labāk atrastos, kā vien Tavu roku drošībā. Neviens mani nepazīst tā kā Tu. Tu esi mans Radītājs, Vidutājs un Kungs. Nav nekā, ko es Tev varētu piedāvāt, kas nebūtu nācis no Tevis. Mans labums nav Tev patīkams pārsteigums. Es esmu nekas bez Tevis.

Tomēr, kad raugos Tavā sejā, Tu pasludini kaut ko daudz svarīgāku un cēlāku nekā jebkas, ko esmu dzirdējis. Tu saki, ka esmu majestātisks, brīnumains un cēls. Es nespēju aptvert veidus, kādos Tu lieto mani savas gribas īstenošanai. Šie vārdi mani sajūsmina un ielīksmo – es nespēju aptvert, ka Tu, varenais Dievs, varētu domāt tā par mani.

Tavas neaptveramās mīlestības pasludinājumi mani iedvesmo būt par visu, kam Tu mani esi radījis. Tu esi ierakstījis savu dabu manā sirdī un apzīmogojis to ar zeltainas slavas zīmogu. Es nekad neizbēgšu no Tavas neatlaidīgās mīlestības, es nemaz nevēlos no tās bēgt.


SVĒTIE RAKSTI

Žēlīgs un līdzcietīgs Kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā, labs Kungs pret visiem, jūt līdzi katram, ko viņš radījis. (Psalms 145:8-9)


DIENAS UZDEVUMS

Ieplāno grēksūdzi. Gavēņa laikā laba un vēlama garīgā prakse ir personīgā grēksūdze. Piezvani mācītājam, piesaki un ieplāno konkrētu laiku, kad dosies pie altāra saņemt Dieva bezgalīgo piedošanu.

Comments


bottom of page