top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 80. diena

ES TEVI MĪLU, ES TEVI MĪLU, ES TEVI MĪLU


Izmisuma balss saka: "Es grēkoju atkal un atkal. Pēc bezgalīgiem solījumiem sev un citiem nākamreiz būt labākam es atkal attopos vecajās, tumšajās vietās. Jāatmet ar roku mēģināšanai mainīties. Esmu mēģinājis gadiem ilgi. Tas nav izdevies un nekad neizdosies. Labāk būtu, ja es paietu nost no citu cilvēku ceļa, tiktu aizmirsts, vairs nebūtu blakus, būtu miris."

Šī dīvaini pievilcīgā balss paņem prom visas neskaidrības un pieliek punktu cīņai. Tā nepārprotami izsakās par labu tumsai un piedāvā skaidru negatīvo identitāti.

Bet Jēzus nāca, lai manas ausis varētu sadzirdēt citu balsi, kas saka: "Es esmu tavs Dievs, es esmu tevi veidojis ar savām rokām, un es mīlu to, ko esmu radījis. Es mīlu tevi ar mīlestību, kurai nav robežu, jo es mīlu tevi tā, kā esmu mīlēts. Nebēdz no manis. Atgriezies pie manis — ne vienreiz, ne divreiz, bet atkal un atkal. Tu esi mans bērns... Es esmu tavs Dievs — žēlsirdības un līdzjūtības Dievs, piedošanas un mīlestības Dievs, maiguma un rūpju Dievs. Lūdzu, nesaki, ka esmu tevi atmetis, ka vairs nevaru tevi izturēt, ka nav atpakaļceļa. Tā nav patiesība. Es tik ļoti vēlos, lai tu būtu ar mani. Es tik ļoti vēlos, lai tu būtu man tuvu. Es zinu visas tavas domas. Es dzirdu visus tavus vārdus. Es redzu visus tavu darbus. Un es tevi mīlu, jo tu esi skaists, veidots pēc mana tēla, manas intīmākās mīlestības izpausme. Netiesā sevi. Nenosodi sevi. Neatraidi sevi. Ļauj manai mīlestībai pieskarties tavas sirds dziļākajiem, apslēptākajiem stūriem un atklāt tev tevis paša skaistumu, skaistumu, kuru tu vairs neredzi, bet kas atkal kļūs tev redzams manas žēlastības gaismā. Nāc, nāc, ļauj man noslaucīt tavas asaras un ļauj manai mutei pietuvoties tavai ausij un sacīt tev: “Es tevi mīlu, es tevi mīlu, es tevi mīlu.”"


SVĒTIE RAKSTI

Ko lai mēs par to sakām?

Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums?

Kā tad viņš, kas savu paša Dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas?

Kas apsūdzēs Dieva izredzētos? —

Dievs tos attaisno.

Kas tos pazudinās? —

Ir taču Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšāmcēlies, kas ir pie Dieva labās rokas un kas aizstāv arī mūs!

Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības?

Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bads, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Tā, kā ir rakstīts:

tevis dēļ mēs augu dienu topam nodoti nāvē,

mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm.

Bet visā tajā mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Romiešiem 8:31-39


LŪGŠANA

Esmu pārņemts ar šo vienu patiesību - Dievs, Tu mani mīli. Cik brīnišķīgi ir to saprast! Dod, ka tā būtu pirmā doma manā galvā ik rītu, kad es pamostos un pavēršu savu sirdi pret Tevi. Dod, ka tā piepildītu manu dvēseli ar cerību un ikkatru manu šūnu ar prieku. Kad es zinu, ka Tu mani mīli, mainās viss. Visuma Radītājs, Tas, kurš radīja šo visu, mīl mani!

Es vēlos, lai viss, ko es daru, nāktu no šīs pilnīgās pārliecības par Tavu mīlestību. Es gribu tiekties pēc šīs mīlestības mūžīgi - pielūgt Tevi un tikai un vienīgi Tevi. Dod, ka mīlestība motivē manu dzīvi. Dienas gaitā neatkarīgi no izaicinājumiem, ar kuriem sastapšos, dod, ka es turpinātu meditēt par Tavu mīlestību.

Es uzticēšos šai mīlestībai bez kavēšanās, ticot Taviem apsolījumiem. Tavā mīlestībā ir tāda brīvība! Tavā mīlestībā ir tik liels miers. Nekas mani nekad nešķirs no šīs mīlestības. Cik brīnišķīgi ir būt Tavam bērnam! Lai Tavas mīlestības spēks vada manu dzīvi.


UZDEVUMS

Izmeklē savas sirds dziļumus. Vai tu pilnībā, ikkatrā situācijā uzticies tam, ka Dievs tevi mīl ar mūžīgu un nemainīgu mīlestību? Kas tavās domās, vārdos un darbos varētu mainīties, ja tu šodien izlemtu uzticēties šai patiesībai?

bottom of page