top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 80. diena

DZĪVO SVĒTĪBĀ


Jēzus cieta un mira mūsu dēļ. Viņš cieta un mira ne izmisumā, ne kā atraidītais, bet kā mīlēts Dieva Bērns. No brīža, kad Viņš dzirdēja Tēva balsi, kas teica “Tu esi mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts,” Viņš dzīvoja Savu dzīvi un izcieta Savas sāpes Tēva svētībā. Viņš zināja, ka, pat ja visi bēgtu prom no Viņa, Viņa Tēvs nekad Viņu neatstātu.

Mūsu lielākais kārdinājums ir zaudēt sasaisti ar šo svētību. Mēs esam Dieva mīļotie dēli un meitas. Kad izdzīvojam savas ciešanas svētībā, pat vislielākās sāpes, jā, pat nāve, vedīs mūs dziļāk piedodošajā un dzīvību dodošajā Dieva sirdī. Bet, kad domājam, ka neesam mīlēti, kad skatāmies uz sevi kā tādiem, kas dzīvo zem lāsta, kad sakām vai domājam “Es neesmu labs”, mūsu ciešanas ieved mūs izmisumā un mūsu nāve nevar dot dzīvību.


SVĒTIE RAKSTI

Kad nu Kristus ir cietis miesā, tad bruņojieties arī jūs ar to pašu prātu, jo tas, kas cietis miesā, ir ticis vaļā no grēka un atlikušo dzīves laiku vairs nedzīvo cilvēku iekārēm, bet pēc Dieva gribas. (Pētera 1. vēstule 4:1-2)


LŪGŠANA

Kungs, man ir žēl to, kuri domā, ka Dieva nav. To, kuri klūp un krīt, bet atsakās lūgt, baiļodamies, ka varētu Tevi šādi atklāt. Es nesaprotu, kādēļ kāds gribētu pretoties tādai mīlestībai kā Tavējā. Tik starojošai un fascinējošai. Tai nav līdzīgas.

Ar lielu iejūtību Tu raugies no debesīm, meklēdams sirdis, kas pievērstas Tev. Cik skaisti ir redzēt Tevi, Ciānas Dievs, mums pieliekušos tik tuvu, nekaunoties no Savas mīlestības pret cilvēkiem. Ļauj man Tevi tā mīlēt – nodoties bez lepnuma, bet ar pazemīgu, Tevi apliecinošu sirdi.

Dod, ka mūsu paaudze tiktu atpazīta kā lojāli mīlētāji. Mēs meklējam Tevi ikvienā situācijā. Mēs iznesam sevi ar gudrību un līdzcietību. Tu esi mūs atjaunojis Sev. Tu mūs sauc par Saviem. Mēs raugāmies uz Tevi ar neaprakstāmu prieku, gaidot Tevis redzēšanu vaigu vaigā.


DIENAS UZDEVUMS

Svini! Dievs bieži Savā Vārdā pavēl svinēt. Svini savu dzīvību, savu brīvību, svini Dieva uzvaru, atrodi, par ko pateikties un svinēt. Svini tur, kur esi.

Comments


bottom of page