top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 83. diena

CERĪBA VISOS LAIKOS


Bībeles tradīcijā viena no galvenajām patiesībām ir tā, ka Dieva mīlestība pret Viņa tautu nedrīkst tikt aizmirsta. Tai vajadzētu palikt pie mums tagadnē. Kad viss ir tumšs, kad mums apkārt skan izmisuma balsis, kad mēs neredzam nekādu izeju, tad mēs varam rast glābiņu atmiņā palikušajā mīlestībā; mīlestībā, kas nav vienkārši ilgu pilna pagātnes atmiņa, bet gan dzīvs spēks, kas uztur mūs tagadnē. Caur atmiņu mīlestība pārsniedz laika robežas un piedāvā cerību jebkurā mūsu dzīves brīdī.


SVĒTIE RAKSTI

Tagad tā saka Kungs,

tavs Radītājs, Jēkab,

tavs Veidotājs, Israēl:

“Nebaidies, es tevi izpirkšu,

es tevi nosaucu tavā vārdā, 

tu esi mans!

Kad tu iesi caur ūdeņiem,

es būšu ar tevi,

un caur upēm,

tās tevi neaizraus,

kad caur uguni iesi, tu nesadegsi,

liesma tevi neapsvilinās!

Jo es esmu Kungs, tavs Dievs,

Israēla Svētais ir tavs glābējs,

par tevis izpirkšanu es atdevu Ēģipti,

Kūšu un Sebu - par tevi!

Tādēļ, ka esi man vērtīgs,

tu pagodināts, un es mīlu tevi - 

es atdošu ļaudis par tevi

un tautas par tavu dzīvību!

Nebīsties, jo es esmu ar tevi,

tavus pēcnācējus es pārvedīšu no austrumiem,

no vakariem tevi sapulcēšu,

ziemeļiem es teikšu: atdodiet, -

un dienvidiem: neturiet ciet!

Pārvediet manus dēlus no tālienes un manas meitas no zemes malas! - 

visus, kas saukti manā vārdā, 

ko es esmu radījis savam godam, 

veidojis un pats taisījis!”

(Jesajas 43:1-7)


LŪGŠANA

Kungs, es Tevi slavēju par Tavu nerimstošo uzticību tiem, kas seko Taviem ceļiem un turas pie Tava Vārda. Cauri paaudzēm Tu esi turējis ikkatru žēlastības pilno solījumu, ko esi devis. Lai arī mūsu dzīves ir vien gaistoši mirkļi uz zemes, Tava mīlestība sniedzas cauri mūžībai. Tu rūpējies par mums pat vairāk nekā mīlošs tēvs par saviem bērniem.

Tavs tronis ir mūžīgs, drošs un stiprs. Tu valdi pār visu visumu, tomēr Tava nodošanās Taviem mīļotajiem ir neatlaidīga - Tu pazīsti mūs pilnībā. Paldies par Tavu žēlastību, kas ir lielāka par jebkuru haosu, ko mēs radām. Es noliecos Tavā priekšā godbijībā. Tevī mums nekā netrūkst. Tu esi nemainīgs.


DIENAS UZDEVUMS

Atceries vismaz vienu situāciju pagātnē, kur esi savā dzīvē piedzīvojis Dieva mīlestību. Apzinoties, ka Viņa mīlestība ir nemainīga, pārdomā to, kā šīs atmiņas var dot tev cerību un stiprinājumu šajā brīdī tavā dzīvē. Apņemies uzticēties Dieva nemainīgajai mīlestībai pret Saviem mīļotajiem.

Comentários


bottom of page