top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 84. diena

ĻAUJ SEVI PĀRSTEIGT PRIEKAM


Apgūsti disciplīnu ļaut sevi pārsteigt nevis ciešanām, bet gan priekam. Kļūstot vecākiem, mūs gaida ciešanas, milzīgas ciešanas, kas turpinās mūs kārdināt uz domām, ka esam izvēlējušies nepareizo ceļu... Bet nebrīnies par sāpēm. Esi pārsteigts par prieku, pārsteigts par mazo puķīti, kas parāda savu skaistumu neauglīga tuksneša vidū, un pārsteigts par milzīgo dziedinošo spēku, kas turpina lauzties uz āru kā saldūdens avoti no mūsu sāpju dziļumiem.


SVĒTIE RAKSTI

Ja vīģes koks neziedēs

un vīnogulājam neienāksies ogas,

ja olīvas nedos ražu

un lauki neko ēdamu neienesīs,

ja ganāmpulkā panīks avis

un staļļos nebūs vēršu - 

es tomēr gavilēšu par Kungu,

es līksmošu un priecāšos

par savu glābēju Dievu!

Kungs Dievs ir mans stiprums,

viņš dara man kājas vieglas kā kalnu stirnai, 

uz augstienēm mani vada.

(Habakuka 3:17-19)


LŪGŠANA

Es izvēlos prieku! Dzīve dažkārt var būt nomācoša, un mana dvēsele bieži ir sāpēs nospiesta, bet es atsakos ļaut tam nozagt manu prieku. Es paceļu savu balsi slavas dziesmā Tev. Mana sirds ir priecīga, kad es skatos uz Tevi un atlaižu visas rūpes. Kad es redzu smaidu Tavā sejā un zinu, ka Tu esi savus ienaidniekus uzvarējis, mani piepilda cerība.

Tu esi vienīgais, kurš var darīt mani patiesi laimīgu. Es nemeklēšu piepildījumu nevienā citā lietā un cilvēkā. Tu esi vienīgais patiesā prieka un brīvības avots.

Pat tad, kad iet grūti un es eju cauri sāpju tuksnesim, es skatīšos uz Tevi un zinu, ka Tu mani piepildīsi ar prieku un mieru. Lai Tava valstība - taisnība, miers un prieks - top redzami manā dzīvē.


DIENAS UZDEVUMS

Esi vērīgs šajā dienā. Apņemies, ka centīsies pamanīt katru mazo lietu, par ko var priecāties. Ļauj šim priekam sevi patīkami pārsteigt un Dieva Garam caur to darboties tavā sirdī, lai dziedinātu tās sāpes, kas līdz ar prieku tur mājo.

Comentários


bottom of page