top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 85. diena

DIEVS IR IMMANUĒLS (DIEVS AR MUMS)


Atkal un atkal mēs redzam, kā Jēzus izvēlas to, kas ir mazs, apslēpts un nabadzīgs, un atsakās izmantot Savu ietekmi. Viņa daudzie brīnumi vienmēr kalpo, lai paustu Viņa dziļo līdzjūtību pret cilvēci, kas ir ciešanās; tie nekad nav mēģinājumi pievērst uzmanību Sev. Bieži Viņš pat aizliedz tiem, ko ir izārstējis, par to runāt ar citiem. Jēzus arvien vairāk apzinās, ka ir aicināts piepildīt Savu aicinājumu caur ciešanām un nāvi. Tajā visā mums kļūst skaidrs, ka Dievs ir vēlējies parādīt Savu mīlestību pret pasauli, arvien dziļāk un dziļāk ienākot cilvēku vājumā.


SVĒTIE RAKSTI

Kamēr viņš [Jēzus] vēl runāja, nāca kādi no sinagogas priekšnieka nama un viņam [Jaīram] sacīja: “Tava meita ir mirusi, kādēļ vēl apgrūtini Skolotāju?” 

Bet Jēzus, viņu runāto dzirdēdams, sacīja sinagogas priekšniekam: “Nebīsties, tikai tici!” 

Un viņš neļāva nevienam nākt sev līdzi, kā vien Pēterim, Jēkabam un Jānim, Jēkaba brālim. Viņi nāca sinagogas priekšnieka namā un redzēja kņadu un tos, kas skaļi raud un vaimanā. 

Un iegājis viņš tiem sacīja: “Ko ceļat kņadu un raudat? Tas bērns nav miris, bet guļ.” Un tie viņu izsmēja. 

Bet viņš, izdzinis viņus ārā, ņēma līdzi bērna tēvu un māti un savējos un iegāja pie bērna. Satvēris bērna roku, viņš sacīja tai: “Talitā kūmi!” - tulkojumā: “Meitiņ, es tev saku, celies!” Un meitiņa tūlīt piecēlās un staigāja; viņai bija divpadsmit gadu. Un tos pārņēma liels satraukums, un viņš tiem stingri piekodināja, ka neviens neko neuzzina, un lika viņai dot ēst.

(Marka evaņģēlijs 5:35-43)


LŪGŠANA

Man visapkārt ir ļaunums, sāpes un ciešanas. Ļaunums uzvedas tā, it kā tas būtu apslēpts, un brīvi uzklūp vārgajiem, tomēr es zinu, ka Tu neesi to palaidis garām - Tu redzi visu. 

Visas šīs nelaimes mums liek noslīgt ceļos un atgādina, cik ļoti Tu - Dievs ar mums - esi mums vajadzīgs. Kungs, Tu esi mūsu patvērums, Tu esi pazemīgo un vājo cerība. Tu dzirdi apspiesto saucienus pēc palīdzības un mierini viņu sirdis, nebaidoties, ka Tavi ienaidnieki uzvarēs. Mēs uzticamies Tev, kas valdi taisnībā Sava svētā tempļa augstumos, un Tev, kas pie mums miesā nolaidies, Sevi pazemodams līdz pat krusta nāvei.

Dod, ka mana dzīve atgādinātu Tavējo. Ka mana sirds līdzinātos Tavējai, kas līdzjūtībā iežēlojas par salauztajiem un apspiestajiem. Dod, ka es aizstāvētu bezpalīdzīgos, mierinātu nogurušos, atbrīvotu apspiestos un izstarotu Tavu mīlestību jebkurā situācijā.


DIENAS UZDEVUMS

Paraugies sev apkārt un izvēlies vienu cilvēku grupu, konkrētu cilvēku vai problēmu, kuru tu varētu palīdzēt risināt. Apņemies šajā dienā, ka šogad veltīsi savus laika, naudas vai citus resursus, lai mīlestībā un līdzjūtībā kalpotu tiem, kuri ir ciešanās un sāpēs. Apņemies arī par šo žēlsirdības darbu nevienam nestāstīt - tā tu nemeklēsi savu, bet Dieva godu, un Dievs, kas visu apslēpto redz, tev atmaksās.

Comments


bottom of page