top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 86. diena

DIEVA MĪLESTĪBA IR STIPRĀKA PAR NĀVI


Lai gan Jēzus rīkojās tieši pretēji cilvēka tieksmei izvairīties no ciešanām un nāves, Viņa sekotāji saprata, ka labāk ir izdzīvot patiesību ar atvērtām acīm, nekā pavadīt savas dzīves ilūzijās [par nemirstību].

Ciešanas un nāve pieder Jēzus šaurajam ceļam. Jēzus tās nepagodina un nesauc par skaistām, labām vai vēlamām lietām. Jēzus neaicina uz varonību vai pašnāvniecisku uzupurēšanos. Nē, Jēzus mūs aicina paskatīties uz mūsu esamības realitāti un atklāj šo skarbo realitāti kā ceļu uz jaunu dzīvi. Jēzus galvenā vēsts ir tāda, ka patiesu prieku un mieru nekad nevar sasniegt, apejot ciešanas un nāvi, bet tikai izejot cauri tām.

Mēs varētu teikt: "Mums tiešām nav izvēles." Patiešām, kurš gan izbēg no ciešanām un nāves? Tomēr joprojām ir izvēle. Mēs varam noliegt dzīves realitāti vai varam stāties tai pretī. Sastopoties ar to nevis izmisumā, bet skatoties ar Jēzus acīm, mēs atklājam, ka tur, kur mēs to vismazāk gaidām, ir apslēpts kaut kas, kas satur sevī apsolījumu, kas ir spēcīgāks par pašu nāvi. Jēzus dzīvoja savu dzīvi ar pārliecību, ka Dieva mīlestība ir stiprāka par nāvi un ka tāpēc nāvei nepieder pēdējais vārds. Viņš aicina mūs ar tādu pašu uzticību stāties pretī mūsu esības sāpīgajai realitātei. Šī ir tā patiesība, uz kuru mūs ved Gavēnis.


SVĒTIE RAKSTI

Kas tēvu vai māti mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs; kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, arī nav manis cienīgs.

Kas neņem savu krustu un neseko man, tas nav manis cienīgs.

Kas savu dzīvību atrod, tas to zaudēs, bet, kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs.

Mateja evaņģēlijs 10:37-39


LŪGŠANA

Es esmu stiprāks, nekā būtu domājis. Es varu drosmīgi skatīties uz dzīves realitāti un bez bailēm sastapties ar ciešanām un problēmām, un tas ir tikai Tevis dēļ. Tu ņem mani aiz rokas, un kopā mēs pārvaram visus šķēršļus.

Tavs krusts ir uzvarējis ienaidnieku. Tu esi uzvarējis, un Tev pieder visa pasaule. Tava mīlestība ir stiprāka pat par nāvi pašu. Tu man māci, kā skatīties uz to Tavām acīm, nevairoties no grūtībām. Tu māci man to milzīgo spēku, kas ir pakļāvīgā sirdī un paklausīgā dvēselē. Tu man esi parādījis, ko spēj izdarīt mīlestība.

Tu mani uzturi, Tu mani pavadi, Tu ikdienas dod man spēku būt drosmīgam un cīnīties pret to, pret ko jācīnās, un panest to, kas jāpanes. Ja arī man iet grūti, tas nenozīmē, ka Tu mani esi atstājis, un es pateicos, ka varu kaut mazliet piedalīties Tavās ciešanās, Kristu, iet Tavu šauro ceļu, kas ved dzīvībā. Nav nekā, ko es nevarētu Tavas mīlestības spēkā.


UZDEVUMS

Palūkojies uz kādām grūtībām, sāpēm vai ciešanām, ko šobrīd izjūti savā dzīvē. Kas un kā varētu mainīties, ja tu šodien apņemtos uz tām skatīties nevis kā uz sodu, ar nolemtības sajūtu, bet ar ticību, ka, paļaujoties uz Dieva mīlestības uzvaru pār nāvi, šie sarežģījumi varētu būt daļa no tava ceļa uz brīvību, prieku un mieru?

bottom of page