top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 86. diena

JĒZUS APSLĒPTĪBA


Es nedomāju, ka tu jebkad spēsi saprast Dieva atklāsmes mistēriju Jēzū, kamēr tu neaptversi, ka lielākā daļa Jēzus dzīves bija apslēpta un pat “publiskās” kalpošanas gadi palika neredzami lielākajai daļai cilvēku. Kamēr pasaule uzstāj uz publicitāti, slavu, popularitāti un maksimālu ietekmi, Dievs dod priekšroku darboties slepenībā. Tev ir jāļauj šai Dieva slepenības, Dieva anonimitātes mistērijai dziļi iesakņoties tavā apziņā, jo pretējā gadījumā tu pastāvīgi raudzīsies uz to no nepareizā skatu punkta. Dieva acīs tās lietas, kas patiešām ir svarīgas, reti notiek publiski. Kamēr mēs visu savu uzmanību pievēršam VIP personām un tam, ko viņas dara, miera konferencēm un protesta demonstrācijām, tieši pilnīgi nepazīstamie cilvēki, kuri lūdz un strādā klusumā, ir tie, kuri panāk, ka Dievs mūs atkal pasargā no iznīcības.


SVĒTIE RAKSTI

Sargieties darīt labos darbus cilvēku priekšā, ka tie jūs ievērotu, jo tad jums nebūs nekādas algas no jūsu debesu Tēva. 

Kad tu dari žēlsirdības darbus, neliec savā priekšā tauri pūst, kā to dara liekuļi sinagogās un uz ielām, lai cilvēki tos godinātu. Patiesi es jums saku: tie jau saņēmuši savu algu. Bet, kad tu dari žēlsirdības darbus, lai tava kreisā roka nezina, ko labā dara, ka tavs žēlsirdības darbs paliek apslēpts; bet tavs Tēvs, kas redz apslēpto, tevi atalgos.

Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, kuriem patīk sinagogās un uz ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu lūdz, tad ieej savā kambarī un, durvis aizslēdzis, lūdz savu Tēvu apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. [...]

Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku: tie savu algu jau saņēmuši. Bet, kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju, ka tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam Tēvam apslēptībā, un tavs Tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos.

(Mateja evaņģēlijs 6:1-6, 16-18)


LŪGŠANA

Kungs, Tu esi pirmais un pēdējais, un caur Tevi ir radies viss. Tu turi visumu Savās plaukstās. Visa radība atklāj Tavu godību. Un tomēr Tu darbojies apslēptībā. Tas man šķiet tik neticami. Mans prāts to nespēj aptvert - Tu esi tērpies mistērijā. Tu esi lielāks un spēcīgāks par visu un tomēr runā maigā un klusā balsī manas sirds dziļumos. 

Palīdzi man tapt vairāk līdzīgam Tev, Kungs Kristu, - nemeklēt atzinību un patikšanu pie cilvēkiem, bet tikai pie Tēva. Palīdzi man nesatraukties, ja mani pūliņi paliek nepamanīti un nenovērtēti. Palīdzi man būt uzticamam Tev lielās un mazās lietās un ik dienas sirds pazemībā uzticēties, ka Tev nekas nav apslēpts un Tu mani atalgosi. Dod, ka mana sirds būtu klusa un pazemīga un ka viss, ko daru, saku un domāju, nāktu no mīlestības uz Tevi un vēlēšanās Tevi pagodināt.


DIENAS UZDEVUMS

Apņemies šodien, ka šajā dienā vai tuvākajā laikā izdarīsi kādu žēlsirdības darbu, par kuru nevienam nekad nestāstīsi - tā, lai tas paliktu tikai starp tevi un Debesu Tēvu.

Comments


bottom of page