top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 89. diena

TAVAS IDENTITĀTES PAMATPATIESĪBA


Jēzus labprāt nomira, jo Viņš zināja, ka dodas pie Dieva un ka drīz sūtīs Savu Mīlestības Garu Saviem draugiem. “Tas jums nāk par labu, ka aizeju,” Viņš teica, “jo, ja neaizietu, Es nespētu sūtīt Savu Garu, kurš vadīs jūs pilnīgā sadraudzībā, pilnīgā patiesībā, pilnīgā derībā.” Viņš zināja, ka caur Svēto Garu Viņa mīļotie sekotāji dzīvos labākas, laimīgākas dzīves.

Šī vīzija nav tikai par Jēzu. Tā ir arī par tevi un mani. Jēzus nāca, lai līdzdalītu Savu identitāti ar tevi un atklātu, ka esi Viņa mīļotais Dieva dēls / meita. Uz mirkli centies aptvert šo apbrīnojamo mistēriju, ka tu, tieši tādā pašā mērā kā Jēzus, esi mīļotais Dieva dēls / meita. Šī ir patiesība. Vēl vairāk, Dievs tevi mīlēja vēl pirms tavas piedzimšanas. Tu biji mīlēts, vēl pirms tavs tēvs, māte, brālis, māsa vai baznīca mīlēja tevi vai sāpināja tevi. Tu esi mīļotais, jo piederēji Dievam jau no paša iesākuma.

Dievs mīlēja tevi, vēl pirms piedzimi, un mīlēs tevi arī pēc nāves. Svētajos Rakstos Dievs saka: “Es Esmu tevi mīlējis ar mūžīgu mīlestību.” Šī ir tavas identitātes fundamentāla patiesība. Tas ir tas, kas esi - vienalga, vai tā jūties vai nejūties. Tu piederi Dievam no mūžības uz mūžību. Dzīve ir vienkārši neliela iespēja pāris gadu garumā iepretim mūžībai atbildēt Dievam: “Es arī Tevi mīlu.”


SVĒTIE RAKSTI

Tas Kungs man parādījās no tālienes: "Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis Savu žēlastību. Es tevi atkal uzcelšu, ka tu stāvēsi atjaunota, Izraēla jaunava! Tu greznosies vēlreiz ar savām roku bungām un iziesi riņķa dejā, priecīgi diedama!

(Jeremijas grāmata  31:3-4)


LŪGŠANA

Kad nāk grūtības, mēģinot izspiest no manis dzīvību, es sev atgādinu, ka Tu esi mans Uzvarētājs. Reizēm mana ticība ir nekas vairāk kā vājš upuris, tomēr man neizprotamā veidā tā ir Tev tīkama. Ne tikai Tu dzirdi katru manis izteikto lūgšanu, Tu arī atbildi man ar laipnību, dari brīnumus, jo mīli mani. Tu esi mans iedvesmas avots!

Es pārdomāju Tavu mīlestību, un miers piepilda manu būtību. Tu šeit esi – spēju sajust siltumu, kas izstaro no Tevis. Gaisma izlaužas cauri tumsai un apņem mani ar Tavas godības viļņiem. Tava klātbūtne nomierina manu sirdi. Atskārstu, es spēju atkal elpot.

Tagad zinu, tiešām zinu – neatkarīgi no apstākļiem Tu izlauzīsies tiem cauri manis dēļ. Tava mīlestība ir atbrīvojoša; tā dara mani brīvu un piepilda ar lielāko prieku, kādu jelkad esmu piedzīvojis. Esmu kā vīna apreibināts, brīvs kā putns, bez šīs pasaules rūpēm. Ak, Kungs, cik ļoti Tevi mīlu! Tava laipnība piepilda mani ar prieka pilniem smiekliem!


DIENAS UZDEVUMS

Uzraksti uz lapas un pieliec sev redzamā vietā vārdus: “Dievs tieši mani vienmēr ir mīlējis, mīl un mūžam mīlēs ar pilnīgu mīlestību! Es esmu Dieva mīļotais dēls / meita. Es piederu Dievam!” Pasaki šos vārdus skaļi sev vismaz 10 reizes. Pavadi klusumā ar Dievu laiku, pārdomājot šos vārdus, ļauj, ka tie ierakstās tavā sirdī, sāk veidot tavu identitāti.

Comments


bottom of page