top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 9. diena

PADOTIES DIEVA MĪLESTĪBAI


Manī aug apzināšanās, ka Dievs vēlas visu manu dzīvi, ne tikai daļu no tās. Nepietiek tikai veltīt Dievam daudz laika un uzmanības un pārējo paturēt sev. Nepietiek bieži un dziļi lūgt un tad no šīs vietas ķerties pie maniem projektiem. Atgriezties pie Dieva nozīmē atgriezties pie Viņa ar visu, kas es esmu, un visu, kas man ir. Es nevaru atgriezties pie Dieva tikai ar daļu no sevis. Kad es šajā rītā atkal pārdomāju stāstu par pazudušo dēlu un mēģināju pats piedzīvot tēva apskāvienu, es piepeši sajutu tādu kā pretestību būt pilnībā un veselumā apskautam. Es piedzīvoju ne tikai vēlmi būt apskautam, bet arī bailes pazaudēt savu neatkarību. Es apzinājos, ka Dieva mīlestība ir greizsirdīga mīlestība. Dievs vēlas ne tikai daļu no manis, bet mani visu. Tikai tad, kad es pilnībā padodos Dieva mīlestībai, es varu sagaidīt brīvību no nebeidzamām neuzmanībām, gatavs sadzirdēt mīlestības balsi un spējīgs atpazīt manis paša unikālo aicinājumu. 


SVĒTIE RAKSTI

Līdzcietīgs un žēlīgs ir Kungs,

gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā.

Ne bezgalīgi viņš rāsies,

ne mūžīgi viņš mums pieminēs!

Ne pēc mūsu grēkiem viņš mums dara,

ne pēc mūsu vainas viņš mums atmaksā.

Cik augstu ir debesis pār zemi,

tik varena tam žēlastība

pār tiem, kas viņa bīstas;

cik tālu ir austrumi no rietumiem,

tik tālu viņš atņem no mums

mūsu pārkāpumus.

Kā tēvs žēlo savus dēlus,

tā Kungs žēlo tos, kas viņa bīstas, –

jo viņš zina, kā mēs darināti,

viņš atceras, ka mēs vien pīšļi!

Kā zāle ir cilvēka mūžs,

kā lauka zieds tas zied –

vējš tam pārskrien, un tā nav,

tur, kur tas bija, vairs ne miņas.

Bet Kunga žēlastība no mūžības līdz mūžībai

ir pār tiem, kas viņa bīstas,

un viņa taisnība uz dēlu dēliem

katram, kas viņa derību glabā,

atceras viņa baušļus un pilda tos. (103. psalms)


LŪGŠANA

Dievs, es vēlos dzīvot tur, kur mājo Tava slava. Piepildi mani ar Tavu Garu. Tu esi manī, un es esmu Tevī. Tā ir pilnības vieta, kurā gars un dvēsele saskaras nebeidzamas mīlestības plašumā. Tu esi mans dārgums un mans prieks, un mana ilgošanās. Es sekoju Tev ar savas sirds ilgām, un vairs nedzīvoju priekš sevis. Ļauj, ka Tava labvēlība pavada mani, lai tā atklāj sevi visur, kur es dodos. Nošķir mani sev kā svētu trauku, un lai Tava Svētā Gara izliešanās stiprina visus, kuri man līdzās. Lai mani vārdi atklāj Tavu sirdi un nes Tavu klātbūtni. Kad cilvēki skatās uz mani, ļauj viņiem Tevi redzēt manā vietā. 


DIENAS UZDEVUMS

Izvēlies Svēto Rakstu vietu, kura Tev liekas visiedvesmojošākā, izraksti to un atkārto katru dienu, līdz iemācīsies no galvas.

コメント


bottom of page