top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 90. diena

TU ESI CEĻOJUMĀ


Kurp mēs dodamies? Pēc salīdzinoši ļoti īsas ciemošanās uz zemes pienāk laiks mums ikkatram doties no šīs pasaules uz nākamo. Mēs esam atsūtīti šajā pasaulē kā Dieva mīļotie bērni, un mūsu ceļā caur dažādiem zaudējumiem mēs mācāmies mīlēt viens otru kā laulāto, vecākus, brāļus vai māsas. Mēs atbalstām viens otru caur dzīves līkločiem, un kopā mēs pieaugam mīlestībā. Visbeidzot, mēs tiekam aicināti aizceļot, un mēs pametam šo pasauli, lai būtu pilnīgā sadraudzībā ar Dievu. Aizejot mums ir iespējams sūtīt caur garu mīlestību mūsu draugiem. Mūsu gars, mīlestība, ko atstājam aiz sevis, dziļi sakņojas Dieva Garā. Tā ir vislielākā dāvana tiem, ko mīlam.

Līdzīgi Jēzum arī mēs esam ceļojumā, dzīvojam, lai darītu mūsu dzīves pāri plūstoši auglīgas arī pēc mūsu aiziešanas. Mēs vienmēr varam stiprināties Jēzus teiktajos vārdos: “Tas priekš jums ir labi, ka aizeju, jo, ja neaizietu, nevarētu sūtīt Savu Garu, kas jums palīdzēs un vadīs jūs.”


SVĒTIE RAKSTI

Bet tagad Es aizeimu pie Tā, kas Mani sūtījis, un neviens jūsu starpā Man nejautā: kurp Tu ej? Bet, klausoties Manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie jums.

(Jāņa evaņģēlijs 16:5-7)


LŪGŠANA

Kungs, ļauj, lai Tavs Gars ir pār mani. Piepildi mani ar Sevi. Vēlos dzīvot pilnīgā vienotībā ar Tevi. Kad cilvēki man pietuvojas, vēlos, lai tie sajūt Tavu klātbūtni.

Parādi Savu klātbūtni iekš un caur mani, lai tā izstaro no manis visur, kurp eju. Ļauj man skaidri dzirdēt Tavu balsi, kad kalpoju citiem, iedrošinot tos ar pravietojuma vārdiem. Kad lūdzu par citiem, ļauj tiem piedzīvot reālu Tavu pieskārienu. Ļauj, lai Tava mīlestība un gudrība plūst pār manām lūpām, kad runāju, lai tie, kas klausās, sadzird Tavu balsi. Uzrunā viņu sirdis, lai arī pēc manas došanās projām izteiktie vārdi turpina dziļi runāt uz tiem.

Tava klātbūtne ir dzīvu daroša. Svaidi mani ar Savu Garu, un es kļūšu par izmainītu cilvēku, veicot lietas, ko līdz šim neesmu uzdrošinājies darīt. Uzpūt man Savu dvašu, lai citi sajūt Tavu klātbūtni caur mani. Svētais Gars, esi mans Labākais Draugs. Māci man visas lietas. Tu esi durvis uz patiesību. Izlej, Kungs, Savu Garu pār manu dzīvi.


DIENAS UZDEVUMS

Padomā par kādu tavā tuvumā, kam, tavuprāt, būtu nepieciešams kāds praktisks vai garīgs atbalsts. Uzzvani šai personai, piedāvā praktisku palīdzību konkrētās vajadzībās (uzklausi / nopērc un uzdāvini pārtiku / pieskati bērnus / aizlūdz u.tml.). 

Comentarios


bottom of page