top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 91. diena

“Mīlestības Ceļā” trešais mēnesis ir aizritējis. Un katra mēneša noslēdzošajā dienā atskatāmies uz to, kādi ir bijuši #MīlestībasCeļā soļi, ko esam Dieva Mīlestībā un Žēlastībā piedzīvojuši, ieraudzījuši, sajutuši. Esam sagatavojuši īpašu izvērtes lūgšanu, kas palīdzēs nostāties klusumā, Dieva priekšā, lai katrs savā sirdī sajustu, pārdomātu šo ceļu un ieraudzītu Kristus Mīlestības pieskārienus. Dieva Mīlestības skaistums ir to līdzdalīt ar citiem, tādēļ mīļi aicinām jūs, šī projekta dalībniekus, savā piedzīvotajā dalīties, lai iedrošinātu citus un ar savu pieredzi apliecinātu Dieva Žēlastības klātbūtni un Viņa Mīlestības darbus. Aicinām jūs dalīties, kā ir aizritējis jūsu trešais mēnesis šajā projektā, rakstot mums e-pastā milestibascela@gertrrude.lv. Ar jūsu atļauju, nepubliskojot jūsu vārdu un uzvārdu, jūsu pieredzes stāstus apkoposim un ievietosim mūsu mājaslapā un sociālo tīklu vietnēs. Jūsu ziņas būs iedrošinājums citiem “Mīlestības Ceļā” dalībniekiem. Lai Žēlastības piepildīta šī diena un nākamie soļi šajā visskaistākajā ceļā.


LŪGŠANA

Dārgais Kungs Jēzu, palīdzi man noturēt savas acis uz Tevi. Tu esi Dievišķas Mīlestības iemiesojums, Tu esi Dieva bezgalīgās žēlastības izpausme, Tu esi Tēva svētuma redzamā manifestācija. Tu esi patiesais skaistums, labestība, līdzjūtība, piedošana un žēlsirdība. Tevī viss nepieciešamais var tikt atrasts. Ārpus Tevis nekas vērtīgs nevar tikt atrasts. Kāpēc man vajadzētu iet un meklēt kaut ko citur? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, Tu esi patiesais ēdiens un dzēriens, Tu esi Ceļš, Patiesība un Dzīvība. Tu esi gaisma, kas spīd tumsā, nams kalna galā. Tu esi Dieva pilnīgais attēls. Tevī un caur Tevi es varu redzēt Debesu Tēvu, un kopā ar Tevi es varu atrast savu ceļu pie Viņa. Ak, Svētais, Visuskaistais, Apbrīnojamais, esi mans Kungs, mans Pestītājs, mans Atbrīvotājs, mans Ceļvedis, mans Mierinātājs, mana Cerība, mans Prieks un mans Miers. Tev es vēlos atdot visu, kas esmu. Ļauj man būt dāsnam, nevilcināties un nebūt skopam, lai es nododu Tev sevi visu – visu, kas man pieder, ko domāju, daru un jūtu. Tas ir Tavs, ak, Kungs. Lūdzu, pieņem to un padari to par pilnībā Tavu. Āmen.


IZVĒRTE

Atvēli šo mirkli, lai apstātos un būtu mierā. Iekārtojies, apsēdies vai atrodi ērtu pozu. Apzinies sevi Dzīvā, Mīlošā Dieva klātbūtnē. Svētī sevi ar krusta zīmi - Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Lēnām un dziļi ieelpo un izelpo, aizver acis. Kā Tu jūties - fiziski, emocionāli un garīgi? Vienkārši esi, ļauj sev būt Dieva mīlošajā klātbūtnē.


Ja esi iekārtojis lūgšanu kladīti, pārlapo aizvadītā mēneša pierakstus. Lūdz, lai Dievs Tev uzrāda tos notikumus, uz kuriem vēlreiz palūkoties tuvāk. Ja neesi, tad atmiņā atgriezies pie notikumiem, kuri palikuši visspilgtāk atmiņā. 


Lūdz, lai Dievs Tev palīdz saskatīt brīdi, kad Tu aizvadītajā mēnesī piedzīvoji Mīlošā Dieva klātbūtni. Ko Dievs pie Tevis tajā brīdī darīja? Kā tas bija - būt Dieva Mīlestības un uzmanības ieskautam? Kā Dieva Mīlestība caur Tevi atklājās Tavā dzīvē? Kas bija mirkļi, kad Tu juties visvairāk Tu pats, tāds, kādu Dievs Tevi ir radījis? 


Tu vari izvēlēties vienu vai vairākus no šiem jautājumiem. Kad esi uz tiem atbildējis, no sirds pateicies Kristum un Svētajam Garam par katru pieredzi, kas Tev dāvāta. 


Ja Tevī vēl nav skaidrības par šiem mirkļiem, tad atceries un pateicies Dievam par katru brīdi, kad esi juties mīlēts un laimīgs. 


Pēc tam lūdz, lai Dievs Tev atgādina mirkļus, kad juties nomaldījies, apjucis, vienaldzīgs, nabadzīgs Dieva priekšā. Atceries brīžus, kad šaubījies vai neuzticējies tam, ka esi Dieva Mīlestības radīts un ka esi Dieva mīļotais bērns. Atceries mirkļus, kad izvēlējies paiet garām iespējām, kurās Kristus Tevi aicināja parādīt mīlestību cilvēkiem viņu vajadzībās. Kad esi šādus brīžus pamanījis, apzinies savu gara nabadzību atsaukties Kristus Mīlestībai un Svētā Gara pamudinājumiem un lūdz Dievam piedošanu par katru brīdi, kurā esi ļāvis ievainojumiem, bailēm, šaubām un neticībai sevi šķirt no dievbērnības vietas, kas Tev Kristū ir dāvināta. 


Ticībā saņem Kristus dēļ Tev dāvāto Dieva piedošanu un mīlestību. Pateicies Dievam arī par šiem nabadzības brīžiem un lūdz, lai Dieva Gars dāvina Tev spēku palikt ticībā un iemīlēt vairāk Jēzu Kristu kā savu Kungu un Pestītāju. 


Lūkojoties uz priekšu, uz nākamo mēnesi, domājot par katru Mīlestības Ceļā pavadīto dienu, padomā, kādu žēlastību Tu vēlies Dievam lūgt? Pastāsti Dievam par savām dziļākajām ilgām pēc Viņa Mīlestības pilnās klātbūtnes un to, ka vēlies Viņu dziļāk iepazīt un iemīlēt! 


Noslēdz izvērtes brīdi ar Mūsu Tēvs lūgšanu.

Paliec vēl uz brīdi klusumā sava Mīlošā Debesu Tēva priekšā. Ļauj Viņam runāt uz Tevi. Comments


bottom of page