top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 92. diena

DIEVA UZTICAMĪBA


Augšāmcelšanās neatrisina mūsu problēmas par miršanu un nāvi, ja neizzinām tās jēgu. Augšāmcelšanās ir Dieva uzticamības izpausme Jēzum un visiem Dieva bērniem. Caur augšāmcelšanos Dievs Jēzum sacījis: “Tu patiesi Esi Mans mīļotais Dēls, un Mana mīlestība ir mūžīga.” Un mums Dievs ir sacījis: ”Jūs patiesi esiet Mani mīļotie bērni, un Mana mīlestība ir mūžīga.” Augšāmcelšanās ir Dieva veids, lai atklātu mums, ka nekas, kas pieder Dievam, nekad neies zudībā. Kas pieder Dievam, nekad nepazudīs. Augšāmcelšanās nedod atbildes uz mūsu ziņkārīgajiem jautājumiem par dzīvi pēc nāves: Kā tas būs? Kā tur izskatīsies? Bet tā atklāj mums, ka mīlestība ir stiprāka par nāvi. Pēc šīs atklāsmes satveršanas mēs beidzot varam norimt, atstāt visus kāpēc, kur, kā un kad un sākt vienkārši uzticēties.


SVĒTIE RAKSTI

"Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? Un, kad Es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs. Un, kur Es noeju, to ceļu jūs zināt."

Jāņa evaņģēlijs 14:1-4


LŪGŠANA

Tava pilnīgā, maigā mīlestība paliek mūžīgi. Tas iedvesmo manu sirdi. Tik ilgi esmu juties iestrēdzis – šķitis, ka tuksneša periods ilgs mūžīgi. Mani garīgie vadītāji spējuši tikai daļēji man palīdzēt, bet izlaušanās, kas nepieciešama, var nākt tikai no Tevis. Negulētas naktis devušas man iespēju atkal un atkal pievērst manu sirdi Tev. Lai arī mana ticība reizēm bijusi vāja, zinu, ka labāk uzticēties, ka izglābsi mani, nevis paļauties uz cilvēka miesu.

Es dzīvoju dievišķā vadībā. Apzinos, ka neaizmirsti mani, un Tu tiešām neaizmirsti. Tu ieved mani skaistā, plašā vietā. Tu rādi ceļu Savā klātbūtnē. Es slavēju Tevi Tavos pagalmos, tādējādi visi mani ienaidnieki pazūd. Es paceļu savas rokas pret Tevi un pienesu mīlestības dziesmas.

Viss, pat mana mīlestība pret Tevi, ir dāvana no Tevis. Es dzīvoju Tavas žēlastības dēļ. Tāpēc es sludinu atkal un atkal – Tu esi labs! Tava pilnīgā, maigā mīlestība paliek mūžīgi.


UZDEVUMS

Kas ir tā joma / lieta / situācija, kurā tev visgrūtāk uzticēties Dievam, ka Viņš var un vēlas pagodināties tajā? Pavadi laiku klusumā un ieaicini Dievu šajā lietā, esi atklāts un izstāsti Dievam bažas, kā jūties, ļauj, ka Viņš pats nomierina tevi, parāda, cik Viņš uzticams.

bottom of page