top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 92. diena

DIEVA NEVARDARBĪGĀ MĪLESTĪBA


Pie krusta Jēzus ir mums parādījis, cik tālu sniedzas Dieva mīlestība. Tā ir mīlestība, kas iekļauj pat tos, kas Viņu piesita krustā. Jēzus, pienaglots pie krusta, pilnībā salauzts un izģērbts, joprojām lūdz par Saviem slepkavām: “Tēvs, piedod viņiem; viņi nezina, ko tie dara.” Jēzus mīlestībai uz Viņa ienaidniekiem nav robežu. Viņš pat lūdz par tiem, kas Viņu nonāvē. Tas ir Viņš, pat ienaidniekus mīlošais Dievs, kas tiek mums dāvāts Svētajā Vakarēdienā. Piedot mūsu ienaidniekiem nav mūsu spēkā. Tā ir dievišķa dāvana. Tāpēc ir tik būtiski Svēto Vakarēdienu padarīt par tavas sirds un dzīves centru. Tur tu saņem mīlestību, kas dod spēku iet ceļu, ko Jēzus gāja pirms tevis: šauro ceļu, sāpju pilno ceļu un tajā pašā laikā ceļu, kas iedod tev patiesu prieku, mieru un padara tevi spējīgu parādīt nevardarbīgo Dieva mīlestību redzamu šai pasaulei.


SVĒTIE RAKSTI

Un, kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par pieres vietu, tad tie tur sita krustā Viņu un tos ļaundarus, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Bet Jēzus sacīja: "Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara." Un tie, Viņa drēbes dalīdami, kauliņus par tām meta. Un ļaudis stāvēja skatīdamies. Bet arī virsnieki Viņu izsmēja, sacīdami: "Viņš citiem palīdzējis, lai palīdzas pats Sev, ja šis ir Kristus, Dieva izredzētais." Un arī kareivji Viņu apmēdīja, piegāja un Viņam etiķi atnesa un sacīja: "Ja Tu esi Jūdu ķēniņš, tad palīdzies pats Sev!"

(Lūkas evaņģēlijs 23:33-37)


LŪGŠANA

Kungs, Tu nekad neuzgriez man muguru, nekad nepadodies. Pat tad, kad esmu mēģinājis iet manu paša ceļu un darīt manis paša lietas, Tu nekad mani neesi pametis. Lai arī esmu slēpies tukšās vietās, Tu mani uzlūkoji. Tu izmantoji katru iespēju, lai mani aizsniegtu, izlēji Savas mīlestības gaismu pār mani un vedi mani atpakaļ gaismā. Tu esi bijis vienmēr līdzās.

Tagad zinu, ka varu piedzīvot īstu laimi tikai tad, kad staigāju pilnīgā atklātībā Tavā priekšā. Tu esi manas sirds kaisle, un, kad Tevi meklēju, pāri plūstošs prieks pārņem mani. Tu esi nozīmējis īsto ceļu, pa kuru staigāt. Ignorēt to ir muļķīgi. Tev sekot ir neizsakāms prieks. Es domāju, ka zinu, kā atrast izdošanos, bet bez Tava miera, Tavas vadības es neieguvu neko.

Tu esi mans spēks. Es Tevi vienmēr izvēlēšos. Paldies par Tavu atbrīvojošo mīlestību.


DIENAS UZDEVUMS

Padomā, kas ir tas cilvēks, kas tevi tīši vai netīši pagātnē sāpinājis. Pavadi laiku lūgšanā, īpaši lūdzot par šo cilvēku, svētī viņu. Ja neesi vēl piedevis pāridarījumu, lūdz Dievam spēku, žēlastību piedot un atlaist. Ja tas iespējams, sazinies ar šo cilvēku un pasaki, ka no savas puses esi piedevis.

Comments


bottom of page