top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" - 93. diena

DIEVS IR DZĪVS DIEVS


Dieva mīlestības noslēpums nav tajā, ka mūsu sāpes tiek paņemtas prom, bet tajā, ka Dievs vispirms vēlas līdzdalīt šīs sāpes ar mums. Šajā dievišķajā solidaritātē parādās jauna dzīvība. Jēzus, iežēlojoties par cilvēku sāpēm, ieved tos jaunā dzīvē. Dievs ir mūsu Dievs, dzīvs Dievs. Dieva dievišķajā klēpī dzīve vienmēr piedzimst no jauna. Patiesi labās ziņas ir, ka Dievs nav tāls Dievs, no kura būtu jābaidās vai jāizvairās, kurš atriebtos, bet Dievu tiešām aizkustina mūsu sāpes, un Viņš pilnībā iesaistās mūsu ikdienas grūtībās.


SVĒTIE RAKSTI

Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu jūgu, mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla."

Mateja evaņģēlijs 11:28-30


LŪGŠANA

Dievs, apņem mani ar Sevi. Tava Vārda dēļ aizsargā mani un izglāb mani no ikkatrām problēmām. Piekļaujies pie manas sirds – vēlos būt pilnībā Tavs. Raugies uz mani ar Savas mīlestības acīm. Es pilnībā atdodu sevi Tev.

Tikai muļķīgs cilvēks spētu iedomāties, ka viņam Tevi nevajag - tie ir nelaimīgi un pazuduši, klīstot pa dzīvi ar dumpinieciskām sirdīm. Lai arī grūtības nāktu, es uzticēšos Tavai nebeidzamajai uzticamībai. Tu uzliksi Savas rokas pār mani un mani uzturēsi. Tu esi mans dievišķais Palīgs, aizsardzības siena apkārt man. Caur Tevi man labi izdosies viss, ko daru. Es triumfēšu likstu vidū un slavēšu Tavu vārdu, jo tas ir man dārgs. Viss, kas esmu, ir Tavs.


UZDEVUMS

Nes Dieva priekšā lūgšanā kādu, kas iet cauri grūtam pārbaudījumu laikam. Ja iespējams, sazinies ar šo personu un piedāvā kopā lūgt par konkrēto situāciju.

bottom of page