top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 95. diena

DAUDZI CERĪBAS STARI


Lieldienu tuvums ir cerību laiks. Joprojām pastāv bailes, joprojām pastāv sāpīga apzināšanās par grēcīgumu, bet ir arī gaisma, kas spraucas tam cauri. Notiek kaut kas jauns, kaut kas pārāks par mūsu mainīgajiem dzīves garastāvokļiem. Mēs varam būt priekpilni vai skumji, optimistiski vai pesimistiski, mierīgi vai dusmīgi, bet nepārtrauktā Dieva klātbūtnes straume kustas dziļāk par mūsu mazajiem prāta un sirds viļņiem. Lieldienas atnes apziņu, ka Dievs ir klātesošs pat tad, kad Viņa klātbūtne nav tieši pamanāma. Lieldienas atnes labās ziņas, ka, neraugoties uz to, ka pasaulē viss šķietami kļūst un izskatās sliktāk, ļaunais jau ir uzvarēts. Lieldienas ļauj mums apliecināt, ka, lai arī Dievs šķiet ļoti tāls un lai arī mēs paliekam norūpējušies par daudzām mazajām lietām, mūsu Kungs iet mums līdzās un turpina mums skaidrot Rakstus. Tātad ir daudz cerības staru, kas met savu gaismu uz mūsu ceļa cauri dzīvei.


SVĒTIE RAKSTI

Arī visa radība ilgodamās gaida to dienu, kad Dieva bērni parādīsies savā godībā. Jo radība pakļauta iznīcībai nevis aiz savas patikas, bet aiz Tā gribas, kas viņu tai pakļāvis; tomēr viņai dota cerība. 

(Pāvila vēstule romiešiem 8:19-20)


LŪGŠANA

Kungs, neļauj manai sirdij aptumšoties. Neļauj šiem grūtajiem apstākļiem nozagt manu pieķeršanos Tev, pārņemot manu prātu. Viss, ko es vēlos darīt, ir nokļūt tik tālu no stresa, cik vien iespējams, un nokratīt nost katru smagumu. Ja vien es spētu sevi paslēpt tropiskā paradīzē un visu atstāt…

Bet es zinu, ka tā nav atbilde. Patiesība ir tā, ka Tu esi miers, kas pārsniedz visu saprašanu. Tu esi mana paradīze. Man nevajag skriet nekur citur kā vien Tavā klātbūtnē. Neskatoties uz grūtībām, man jāizvēlas ceļš, kas ved pie Tevis.

Iedves manī žēlastību, lai varu stāvēt šīs vētras vidū. Kad es Tev piekļaujos, attīri apjukuma zirnekļu tīklus, kas ievazā mēri manās domās. Pieskaries manām acīm, lai es varu redzēt lietas no Tavas perspektīvas. Iedves jaunu apņēmību manā ticībā. Es zinu, ka viss, ko man caur šo vajag saņemt, nāk no Tevis. Tu no tuksneša iznāci spēkā, un arī es to izdarīšu!


DIENAS UZDEVUMS

Dodies pastaigā ar Jēzu. Paņem līdzi kādu Rakstu vietu, kas tevī radījusi mulsumu vai neizpratni. Ļauj Jēzum to skaidrot. Sadzirdi cerību tajā. Ja visu neizproti, paliec mierā - arī mācekļiem Jēzus visu atklāja pamazām. “Vēl daudz kas Man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest.” (Jāņa evaņģēlijs 16:12)

Comments


bottom of page