top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 96. diena

UZDRĪKSTIES PRETENDĒT UZ PIRMO MĪLESTĪBU


Garīgā dzīve sākas vietā, kur tu vari dzirdēt Dieva balsi. Kur tu vari apgalvot, ka ilgi pirms tavs tētis, tava mamma, tavs bālis, tava māsa, tava skola, tava draudze pieskārās tev, mīlēja tevi, ievainoja tevi - ilgi pirms tam tu jau droši tiki turēts mūžīgā apskāvienā. Tevi redzēja ar pilnīgas mīlestības acīm, ilgi pirms tu ienāci tumšajā dzīves ielejā. 

Garīgā dzīve sākas mirklī, kurā tu vari doties pāri visām brūcēm un pretendēt uz to, ka bija mīlestība, kas ir pilnīga un neierobežota. Ilgi pirms šī pilnīgā mīlestība tika atspoguļota cilvēku nepilnīgajā un ierobežotajā nosacījumu mīlestībā.

Garīgā dzīve sākas tur, kur tu uzdrīksties pretendēt uz pirmo mīlestību. “Mīliet cits citu, jo Es jūs pirmais esmu mīlējis” (Jāņa evaņģēlijs 4:19)


SVĒTIE RAKSTI

Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa ceļi! Kas gan ir izpratis Dieva prātu, kas ir bijis Viņa padoma devējs? Jeb kas Viņam ko iepriekš devis, par ko nāktos atmaksa? No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi! Āmen. 

(Pāvila vēstule romiešiem 11:33-36)


LŪGŠANA

Cik brīnišķīga izpratnes bagātība atveras, kad Tu mani pamāci. Visa mana būtība tiek aizdedzināta, kad Tu atklāj savus noslēpumus manā sirdī. Es ilgojos pēc Tavas patiesības. Es kāroju pēc izpratnes, ko tikai Tu vari man dot.

Tu radīji visu izplatījumu un visu, kas tajā, no nekā. Tu esi gudrības pati būtība. Tava zināšana ir neierobežota. Brīnumu, vēja un uguns Dievs, es godinu Tavu pilnīgo izcilību. Visatzītākais ģēnijs uz zemes ir knapi atklājis mazu daļiņu no tā, ko Tu zini.

Kungs, paldies Tev par tām daudzajām reizēm, kad Tava gudrība mani ir vadījusi. Bez tās es nezinu, kur es būtu. Atver Savu Vārdu man nepārtraukti, lai tam ir augstākā vara manā dzīvē. Es vēlos uzkāpt izpratnes visaugstākajās virsotnēs, vienlaikus paliekot pazemīgs un patiess. Caurdur manu sirdi ar svaigu atklāsmi, un es kļūšu dzīvs.


DIENAS UZDEVUMS

Atsauc atmiņā pirmos mīlestības piedzīvojumu mirkļus, kurus atceries. Kad izjuti mammas mīlestību? Kad tēta? Brāļu, māsu un draugu mīlestību? Pasaki viņiem paldies. Dodies klusā lūgšanā un ļauj Dievam parādīt, kā Viņš tevi mīlēja, vēl pirms mamma tevi pirmo reizi turēja savās rokās.

Comments


bottom of page