top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 97. diena

NĀC MĀJĀS, KUR MĪT MĪLESTĪBA


Pirmā mīlestība saka: “Tu esi mīlēts, ilgi pirms citi cilvēki var tevi mīlēt un tu vari mīlēt citus. Tu esi pieņemts, ilgi pirms tu vari pieņemt citus un saņemt viņu pieņemšanu. Tu esi drošībā, ilgi pirms tu vari piedāvāt vai saņemt drošību.” Mājas ir vieta, kur pirmā mīlestība mīt un maigi ar mums runā. Ir nepieciešama disciplīna, lai nāktu mājās un klausītos, īpaši, kad mūsu bailes ir tik trokšņainas un tās turpina mūs dzīt ārpus mums pašiem. Bet, kad mēs satveram patiesību, ka mums jau ir mājas, mēs sajūtam spēku atmaskot baiļu radīto ilūziju un turpināt atgriezties atkal un atkal, un atkal.


SVĒTIE RAKSTI

Mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Ar to mīlestība ir pie mums kļuvusi pilnīga, ka mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo, kāds Viņš ir, tādi arī mēs esam šinī pasaulē.  (Jāņa 1. vēstule 4:18-19)


LŪGŠANA

Dievs, svētī mūsu valdību. Dod mūsu vadītājiem dievišķu redzējumu spriest taisnīgi un atspoguļot Tavu godīgumu. Svētī viņus. Piepildi viņus ar dievišķu gudrību, lai viņi staigā godājami un dāvā taisnīgumu visiem. Nav neviena tik taisnīga kā Tu, un mūsu vadītājiem vajag Tavu vadību.

Mēs saucam uz Tevi, lai valdi no jūras līdz jūrai, lai attālie valdnieki no katra kontinenta un piekrastes zemes pakļauj savas dzīves Tev. Jo, patiesi, Tu turi visas sirdis, lielas un mazas, savās rokās. Tu esi visu ķēniņu Ķēniņš, un caur Tavu valdīšanu miers būs zemēs, un katra tauta klanīsies Tava troņa priekšā.

Ļauj, lai zeme pārplūst ar Tavu godību, lai Tavi bērni aplaista viņu kopienas ar mīlestību, lai katrs ietekmes kalns plaukst ar priekšzīmīgiem augļiem. Lai gan bagāti, gan nabagi tiek viņu Ķēniņa uzklausīti, jo Tava līdzcietība glābj mūsu dvēseles. Mazgā zemi ar Tavas atmodas lietu. Mūsu nodošanās Tev, mūsu neizdzēšamā mīlestība pārdzīvos saules mūžu. Jo Tu esi zemes patiesais Ķēniņš.


DIENAS UZDEVUMS

Kad bija pēdējā reize, kad nepārprotami izjuti Dieva mīlestību? Kā tas notika? Kādus melus un bailes tevī šī pieredze apklusināja? Nosauc vārdā tās bailes, kas vēl tev ik pa laikam uzglūn. Uz kurieni tās tevi dzen? Ko tu darīsi šajā dienā, lai paliktu Dieva mīlestībā un neļautu bailēm tevi aizdzīt ārpus tevis paša? Nāc mājās pie Tēta. Ja ir iespēja, izstāsti kādam par šo pieredzi un kopā lūdziet Dievu.

Comments


bottom of page