top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 98. diena

SATVER DIEVA MĪLESTĪBU


Ilgu laiku es uzskatīju zemu pašvērtējumu par tikumu. Es tik bieži tiku brīdināts par lepnību un iedomību, ka sāku apsvērt, ka ir labi nenovērtēt sevi. Bet tagad es apzinos, ka patiesais grēks ir noliegt Dieva pirmo mīlestību uz mani, ignorēt savu sākotnējo labestību. Jo bez pirmās mīlestības un sākotnējās labestības satveršanas es pazaudēju savu saskares punktu ar patieso sevi un uzsāku destruktīvus meklējumus starp nepareizajiem cilvēkiem un nepareizajās vietās pēc tā, ko var atrast tikai Tēva mājās.


SVĒTIE RAKSTI

Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā.

(Pāvila vēstule efeziešiem 1:3-4)


LŪGŠANA

Tēvs, es Tevi slavēju par godību, kurā es dzīvoju. Es saucu no prieka, jo Tavs Gars mājo manī un debesis ir atvērtas pār manu dzīvi. Visur, kur es eju, tā kļūst par atmošanās vietu, kas sirdis pievērš Tev.

Dievs, Tu esi visspēcīgs, un Tu dzīvo manā pielūgsmē. Tev rokās ir zibens. Kopā mēs mainām apkārtnes. Mana slavēšana sakustinās debesis un atbrīvos cietumniekus. Katrā jomā, kurā mana ģimene vai es esmu parādu, strīdu, nemiera vai baiļu gūsteknis, es pasludinu ticībā, ka mēs esam atbrīvoti.

Svētī mani ar mieru, prieku, pārpilnību, Tavai godībai plūstot manā dzīvē. Ļauj tajā būt nepārtrauktai, netraucētai sadraudzībai ar Tevi veidos, kas mani pārsteidz. Māci mani piekļūt atbildēm no debesīm un tās novest uz zemes. Manas lūgšanas dodas tieši pie Tava troņa. Tu dzirdi katru vārdu, ko saku. Tava labvēlība apņem mani, un mans kauss plūst pāri malām.


DIENAS UZDEVUMS

Dievs par Tevi priecājas. Uzraksti vismaz piecas lietas par sevi, par kurām Dievs priecājas. Nekautrējies! Ja rodas grūtības, pajautā kādam, kam uzticies, lai viņš vai viņa pastāsta, par ko, viņaprāt, Dievs par tevi priecājas. Un tad priecājies kopā ar Dievu.

Comments


bottom of page