top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" 99. diena

SOLIDARITĀTE IR INTIMITĀTES OTRA PUSE


Tie, kas ir dziļi ielūkojušies savās sirdīs un atraduši tur intīmās mājas, kurās tie var sastapt savu Kungu, nonāk pie noslēpumainā atklājuma, ka solidaritāte ir intimitātes otra puse. Viņi ir nonākuši pie apziņas, ka Dieva nama intimitāte nevienu neizslēdz un iekļauj katru. Viņi sāk redzēt, ka mājas, ko viņi ir atraduši savā dziļākajā būtībā, ir tikpat plašas kā pati cilvēce… Ir ārkārtīgi svarīgi redzēt solidaritātes un intimitātes iekšējo saistību. Ja mēs neatpazīstam šo saistību, mūsu garīgums kļūs vai nu privatizēts vai šaurs aktīvisms un tas vairs neatspoguļos pilno skaistumu dzīvei Dieva mājās.   


SVĒTIE RAKSTI

Bet jums, Saviem klausītājiem, Es saku: mīliet savus ienaidniekus, darait labu tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. 

(Lūkas evaņģēlijs 6:27-28)


LŪGŠANA

Šeit man vajag palikt - tieši šeit, Tavā klātbūtnē, kur Tu atver manas acis patiesībai un māci man Savus ceļus. Tu esi godības pilns, un viss, ko Tu dari, ir labs, bet reizēm es to aizmirstu. Reizēm šajos pārbaudījumos es ļauju sev novērsties. Kad es novēršos no Tevis un padodos bailēm, viss kļūst neskaidrs - es pat nespēju skaidri domāt. Es sevi atrodu, kliedzot pēc Tevis, it kā Tu būtu pazudis. Cik ātri es pakļaujos spiedienam.

Tad, tikpat piepeši, kā es pazaudēju savu mieru, patiesības dzirksteles izgaismo manu prātu. Es atceros, cik uzticams Tu esi bijis. Kad es sāku apcerēt šīs lietas, Tu ielauzies ar varenu spēku. Debesīs zibens sprāgst - kā Tu liec savai klātbūtnei tapt zināmai. Pērkons dārd caur debesīm, paziņojot Tavu stāstu skaļi un skaidri.

Kāds muļķis es esmu, lai jebkad apšaubītu Tavu mīlestību un uzticamību. Pat kad es nevaru redzēt, kurā virzienā doties, Tavi pēdu nospiedumi rāda ceļu, kur man sekot. Jā, šeit man ir jāpaliek - Tavā klātbūtnē, miera vietā.


DIENAS UZDEVUMS

Kurus cilvēkus tev ir grūti pieņemt sev līdzās? Kas viņos tevi satrauc, rada nepatiku vai kaitina? Kuri ir darījuši tev pāri un atstājuši netaisnības izjūtu sirdī? Lūdz par katru no viņiem! Uztici viņus Dieva mīlestībai. Ieraugi sevi viņiem līdzās kopā ar Jēzu. Ieraugi mīlestību.

Comentários


bottom of page