top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļā" piedzīvotais

Esam ļoti priecīgi un pateicīgi Dievam par aizvadītajiem soļiem projektā #MīlestībasCeļā! Paldies par jūsu atsauksmēm, piedzīvoto, ar ko dalījāties! Šajā priekā dalāmies tālāk, lai kopā redzētu, sajustu, cik liela ir Dieva Žēlastība, cik lieli Viņa darbi mūsu dzīvē un ceļos! Ja arī Tu sajūti iedrošinājumu līdzdalīt, kādi ir bijuši Tavi soļi "Mīlestības ceļā", tad ļoti priecāsimies, ja uzrakstīsi! Atsauksmes gaidām e-pastā milestibascela@gertrude.lv

Lai svētīts skaistākā ceļa turpinājums!


Paldies dzīvajam Dievam


23. februāra rītā lūgšanas sākumā biju kā skrāpis, jo tēma bija par dzimšanas dienas svinēšanu. Esmu vienkāršs cilvēks bez lieliem, kliedzošiem sasniegumiem, nopelniem, un arī neviena nav, kurš ļoti priecātos par to, ka vienkārši esmu, piemēram, ar līdzās būšanu svētkos, atpūtā… Bet, kad biju jau “Mīlestības ceļa” lūgšanas rindiņās, tad man palika siltāk, un tās sāka stīgoties arī ar manu sirdi. Tā viss pārgāja siltā pateicības lūgšanā Dievam: “Paldies, Dievs, ka priecājies par manu piedzimšanu, ka priecājies par mani, kad man ir labi, un ka priecājies par manu atgriešanos pie Tevis. Paldies, Dievs, ka mani neskaud un arī nenicini, nenoraksti, bet žēlastībā pieņem. Paldies, Dievs, ka atklāj man Savu Esību, ka varu saukties par Tavu mīļoto meitu un varu saukt - Aba, Tētīt! Paldies, ka varu vērsties pie Tevis lūgšanā arī ar savām dusmām, kreņķiem un visu savu vājo, nepilnīgo un ne tik skaisto. Tu, Dievs, man pievērsies un Esi žēlīgs, un, mīlestībā ieskāvis, uzklausi, palīdzi, mierini, atjauno mani. Paldies, Dievs, ka netaupi man Savu Svēto Vārdu un ka to man atgādini.’’ Vēlāk arī Vārds, kas nāca un kas mazliet sasaucās ar manis piedzīvoto: “.. tava gaidīšana tevi nevils.” Sal. pam. 23:18


Jēzus mazgā kājas


Būtu saprotams, ka ir otrādi, ka mācekļi mazgā kājas Jēzum, jo tas šķiet tik majestātiski. Tas ir arī tik biedējoši, iztrūcinoši - labā nozīmē un neierasti. Jēzus mazgā mācekļa, un iztēlojos, ka arī manas kājas, ar ko es eju cauri dzīvei.

Šķiet, caur to Jēzus svētī manu turpmākā ceļa, jaunā ceļa gājumu. Nomazgājot veco, vecā ceļa ietos netīrumus un aicinot tā mums turpināt cits citam darīt.

Jēzus, Kungu Kungs, pieliecas pie manis, palīdz, attīra no vecā ceļa netīrumiem manas aplipušās kājas. Jēzus kopj un atveldzē manas nogurušās kājas. Jēzus man pievēršas.

Šīs lūgšanas sākumā bija man atnākusi Rakstu vieta, kur Jēzus stāv pie durvīm un klauvē. Būtu normāli, ka es ietu pie Kunga Jēzus un klauvētu pie Viņa pils lielajām, majestātiskajām durvīm, bet Jēzus noiet lejup, pieliecas un klauvē pie manis, manām nelielajām, necilajām durvīm.


***


"...Jēzus Mīlestība nes augļus."


Pārlasot aizvadītā mēneša lūgšanu pierakstus, atkal varēju ieraudzīt, cik Dievs ir tuvu klātesošs un dara savu darbu pie manis tik ļoti maigi un mīloši. Vienā no dienām ieraudzīju, kāda bija Jēzus mīlestība - pazemīga, kalpojoša, paklausīga līdz pat krusta nāvei. Kāda ir mana mīlestība - ārišķīga, kontrolējoša, lai mani pamana, ievēro, apbrīno. Un, neskatoties uz to, Jēzus mani mīl. Piedzīvoju to, ka ne jau mana mīlestība nes augļus, bet Jēzus mīlestība nes augļus. Šajā mēnesī piedzīvoju to, ka pār mani pārvēlās Dieva mīlestība kā okeāns. Piedzīvoju, kā Dievs paceļ pāri visam slimības laikā un iepriecina. Piedzīvoju to, ka brīžos, kad mana mīlestība paliek kontrolējoša, Dievs mani māca maigi un mīloši. Piedzīvoju, kā Dievs mani māca neizlikties par to, kas es neesmu, bet būt tādai, kādu Viņš mani ir radījis.

Šajā mēnesī esmu dalījusies ar šo projektu MīlestībaCeļā, un saņēmu atbildes, cik ļoti vērtīgas ir šīs jūsu gatavotās pārdomas. Pateicība Dievam, pateicība jums, mīļā komanda. Paldies, ka varam iet šo ceļu un ka jūs mūs vedat tajā! Pateicība, pateicība Dievam!

Protams, šajā laikā lūgšana arvien ir par Ukrainu un Krieviju.

Kungs, apžēlojies!

Kristu, apžēlojies!

Kungs, apžēlojies!


***


"...Debesu Tētis dod atbildes, mieru un spēju paļauties uz Viņu vēl vairāk."


Mīlestības ceļš nu kļuvis par manu šī gada labo ieradumu. Ja senāk izmantoju Bībeles aplikāciju, lai katru dienu uzņemtu Dieva vārdu, tad šobrīd eju arī Mīlestības ceļā. Pateicība ikvienam, kas kalpo pie materiālu sagatavošanas, dodot iespēju katru dienu caur pārdomām izdzīvot, satvert un arvien mācīties Dieva tuvumu un mīlestības pilno personu. Tā ir kā vitamīns manai sirdij katru dienu. Lasot parasti mēģinu iedziļināties un pārdomāt katru ierakstu personīgi, un ir pārsteidzoši, cik bieži mīļais Debesu Tētis dod atbildes, mieru un spēju paļauties uz Viņu vēl vairāk. Lai Dievs visus bagātīgi svētī!

bottom of page