top of page
  • Ģertrūdes draudze

"Mīlestības ceļš" - 234. diena

GARĪGĀ BRĪVĪBA


Brīvība pieder pie garīgās dzīves centra; ne tikai brīvība, kas atraisa mūs no spēkiem, kas grib mūs nospiest, bet arī brīvība piedot citiem, kalpot viņiem un veidot jaunas sadraudzības saites. Īsumā – brīvība mīlēt un strādāt pie tā, lai pasaule kļūtu brīva.


SVĒTIE RAKSTI

Bet jūs, brāļi, esat aicināti brīvībai; vienīgi nedodiet vaļu miesas tieksmēm, bet kalpojiet viens otram mīlestībā.

Jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā, un proti: mīli savu tuvāku kā sevi pašu!

Galatiešiem 5:13-14


LŪGŠANA

Dievs, paldies par Tavu žēlastību, kas vērš par labu manu pagātni. Neviena trauma nespēj definēt to, kas esmu. Es izvēlos uzticēties, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc Viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Palīdzi man kopā ar Tevi doties tālāk. Es ticu, ka Tu vari dziedināt katru atmiņu.

Māci man tikt galā ar mokošajām domām, pat šķietami nenozīmīgajām, kas uzpeld no zemapziņas. Palīdzi tās neignorēt, bet pienest Tev, lai Tavas patiesības gaismā tās kļūst par gaismu. Ar katru domu, kuru sagūstu un nododu Tev, sāpīgās atmiņas zaudē savu ievainojošo spēku. Bailes vairs nevaldīs manās domās, jo Tu neesi devis man bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un saprāta garu.

Māci, Kungs, man domāt par visu, kas patiess, godājams, taisns un šķīsts, kas ir pievilcīgs un apbrīnojams - kas ir saistīts ar tikumu un slavējams. Palīdzi man iesakņoties Tavā mīlestībā un patiesībā, kas atbrīvo no pagātnes važām un kļūt par evaņģēlija nesēju šajā pasaulē.


UZDEVUMS

“Esmu pārāk..”, “neesmu pietiekami..”, “es vienmēr…”

Izvēlies vismaz vienu no neveselīgajām domām, kas sakņojas pagātnes notikumos vai cilvēku teiktajā, un atrodi patiesības vārdus Bībelē, ko likt tās vietā. Izraksti uz lapiņas un pārlasi attiecīgo Rakstu vietu, kad atkal pieķer veco domu, savā prātā skanot. Atkārto pēc nepieciešamības, līdz patiesības vārdi kļūst par labi iestaigātu domu taku tavā prātā.

bottom of page