top of page
  • Ģertrūdes draudze

Pārskats par draudzes garīgo dzīvi 2018/2020

14. novembrī notiks Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes jaunās padomes vēlēšanas.

17. oktobrī draudze tika iepazīstināta ar mācītāju, draudzes priekšnieka un revidenta ziņojumiem par Ģertrūdes iepriekšējā sasaukuma padarīto. Šī translācija tika nodrošināta draudzes Facebook grupā "Ģertrūdieši".


Informācija par to, kā draudzes locekļiem būs iespējams piedalīties vēlēšanās, būs atrodama draudzes informatīvajos kanālos tuvāk velēšanu dienai. Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes padomē tiek ievēlēti 12 draudzes locekļi. Draudzes mācītāji ir draudzes padomes balsstiesīgi locekļi. Draudzei jāievēlē arī 3 revidentus, kuri savas kompetences ietvaros pārbauda draudzes finansiāli saimniecisko darbību.


Ar draudzes padomes un revīzijas komisijas kandidātiem iespējams iepazīties ŠEIT.


Zemāk pievienojam sagatavoto atskaites materiālu, ar ko aicinām jūs iepazīties.


Opmerkingen


bottom of page