top of page
  • Ģertrūdes draudze

Gavēņa laika 1. diena - Pelnu trešdiena

GAVĒŅA APSOLĪJUMS

Es lēnām esmu apjautis, kāda varētu būt mana Lielā gavēņa prakse. Tā varētu būt kāda veida "svētās vienaldzības" attīstīšana pret daudziem mazajiem noraidījumiem, kam esmu pakļauts, un arvien lielāka pieķeršanās Kungam un viņa ciešanām.

Es nepārtraukti esmu pārsteigts par to, cik grūti man ir tikt galā ar mazajiem atraidījumiem, kurus cilvēki katru dienu sniedz viens otram... Šī atmosfēra man bieži rada sajūtu, ka esmu atraidīts un pamests viens. Norijot šos noraidījumus, es ātri kļūstu nomākts un vientuļš, tad man ir risks kļūt viegli aizvainojamam...

Bet varbūt tas viss ir dziļa noslēpuma otra puse, noslēpums, ka mums uz šīs zemes nav pastāvīgas dzīvesvietas un, ka tikai Dievs mūs mīl tā, kā mēs vēlamies tikt mīlēti. Varbūt visi šie mazie atraidījumi ir atgādinājumi, ka es esmu ceļotājs, kurš dodas uz svētu vietu, kurā Dievs mani tur savā plaukstā.


PLĀNS DZĪVEI

“Un visas savas dienas, dēls, atceries Kungu, un lai tu neiedomātos grēkot un pārkāpt viņa baušļus, dari taisnības darbus visas savas mūža dienas un nestaigā netaisnības ceļus, tādēļ ka tiem, kas turas pie taisnības, labi veicas viņu darbos. Visiem, kas turas pie taisnības, dod žēlsirdības dāvanas no savas mantas, un lai tava acs nav skaudīga darīt žēlsirdību, nenovērs savu skatienu ne no viena nabaga, lai no tevis nenovēršas Dieva vaigs. Pēc savas pārticības, pēc saviem ienākumiem dari žēlsirdības darbus - ja tev nedaudz mantas, nebaidies no mazuma darīt žēlsirdības darbus. Tā tu noguldīsi labu mantu sev pašam grūtām dienām, tādēļ ka žēlsirdības darbi izglābj no nāves un neļauj ieiet tumsībā.” TOBITA 4:5-10


LŪGŠANA

Kungs, mūsu Pestītāj, ļauj man man pievērsties pilnīgas došanas piemēram, ko tu parādīji, kad miri pie krusta par maniem grēkiem. Es lūdzu, lai mana vājā tava upura atdarināšana šī gavēņa laikā varētu tikt man pieskaitīta pārbaudījumu dienu laikā.


GAVĒŅA RĪCĪBA

Tikai šodien uzkrāj sev labu mantu, ignorējot savas savtīgās vēlmes un vajadzības un izvēloties tā vietā meklēt un izpildīt mūsu Kunga gribu gan mājās, gan darbā. Ļauj savam principam būt citu labuma likšanai augstāk par savējo.


Salamana Pamācības /5:1-14/

Jaunā Derība /Mk. 2:18-3:30/

Vecā Derība /2.Moz. 21:1-22:30/
Comentários


bottom of page