• Ģertrūdes draudze

Pielūgsmes vakars Ģertrūdē!

Mīļi gaidīsim, lai kopā slavētu, pateiktos un pielūgtu Dievu!