top of page
  • gertrudes draudze

Svētās ģimenes ceļojums Adventā

“Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ ka viņš bija no Dāvida nama un dzimtas, lai tiktu pierakstīts kopā ar Mariju, savu saderināto, sievu, kas bija grūta. Viņiem tur esot, tai pienāca laiks dzemdēt. Un viņa dzemdēja Dēlu, savu pirmdzimto, ietina Viņu autiņos un guldīja silē, jo tiem nebija vietas augšistabā.” (Lūkas 2:4-7)


Lai piedzīvotu sadraudzību un īpašo svētku sajūtu, aicinām Ģertrūdes ģimenes piedalīties Svētās ģimenes ceļojumā no mājas uz māju. Ar šo akciju vēlamies dot iespēju Ģertrūdes ģimenēm tuvāk iepazīties citai ar citu un Adventa laikā kopā piedzīvot īsto Ziemassvētku stāstu īpašā veidā.

Lai piedalītos, katrai no ģimenēm ir jāieplāno divas tikšanās šim ceļojumam kopā ar Svēto ģimeni - Jēzu, Mariju un Jāzepu. Pirmā tikšanās reize, uzņemot viesus pie sevis, otrā tikšanās - viesojoties pie nākamās ģimenes. Tikšanās reizē viena ģimene otrai līdzdala Svētās ģimenes stāstu (tas tiks pievienots, lai visi var ar to iepazīties), kas ir ņemts no Svētdienas skolas “Godly Play” stāstiem. Tā katrās mājās atskanēs priecīgā vēsts par Jēzus nākšanu. Šo stāstu pavadīs arī Svētās ģimenes atveids koka figūriņās, kas stāstu palīdzēs piedzīvot ne tikai ar ausīm, bet arī ar acīm un tausti.

Šī akcija palīdzēs mums augt viesmīlībā un savu mājas durvju atvēršana citai draudzes ģimenei būs labs atgādinājums arī par savu siržu durvju atvēršanu Jēzum, lai mēs katrs būtu mājoklis Viņam. Tikšanās reizē var plānot arī kopīgu maltīti un arī citādi izrādīt savu viesmīlību un prieku par kopā būšanu - spēles, rotaļas, slavēšana un aizlūgšanas u.c. Līdz ar stāstu ceļos arī vairākas ierosmes šim kopīgajam laikam.

Paredzētais ceļojuma laiks no 27.novembra līdz 24.decembrim. Vēlamies arī nodrošināt stāstu turpinājumu pa nedēļas dienām, tāpēc aicinām pārdomāt iespējas tikties arī pa darba dienu vakariem.Papildus informācija pie Zandas Vipules - zanda.vipule@gmail.com vai 29591318 (Whatsapp, sms, zvani)

Comments


bottom of page