top of page
  • gertrudes draudze

Tezē lūgšana

Priekpilni aicinām uz tikšanos 29.septembrī plkst. 18.30!

"Pie kā, pie kā, Kungs, mēs iesim... Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi."


Atnācēji pulcējas baznīcas altāra daļā, un sēž uz grīdas vai krēsliem, vienojas kopīgās slavēšanas un pielūgšanas dziesmās. Tezē dziesmas ir īsas, meditatīvas, balstītas uz Bībeles tekstiem un viegli apgūstamas. Lūgšanu laikā klātesošie vienojas klusuma mirklī – katrs var pateikties Dievam par piedzīvoto, lūgt par savām un citu vajadzībām, vienkārši pavadīt laiku klusumā vai pārdomāt lūgšanu laikā lasīto Rakstu vietu.

Comments


bottom of page