top of page
  • Ģertrūdes draudze

Tuvojas draudzes padomes vēlēšanas

14. novembrī notiks Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes jaunās padomes vēlēšanas.

Šajā svētdienā, 17.oktobrī, dievkalpojuma ziņojumu daļā draudze tiks iepazīstināta ar mācītāju, draudzes priekšnieka un revidenta ziņojumiem. Šī translācija tiks nodrošināta draudzes Facebook grupā "Ģertrūdieši".


Informācija par to, kā draudzes locekļiem būs iespējams piedalīties vēlēšanās, būs atrodama draudzes informatīvajos kanālos tuvāk velēšanu dienai.


Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes padomē tiek ievēlēti 12 draudzes locekļi. Draudzes mācītāji ir draudzes padomes balsstiesīgi locekļi. Draudzei jāievēlē arī 3 revidentus, kuri savas kompetences ietvaros pārbauda draudzes finansiāli saimniecisko darbību.


Lūdzam iepazīties ar draudzes padomes un revīzijas komisijas kandidātu vizītkartēm (alfabēta secībā):Comentários


bottom of page