top of page
MTD_4.jpg

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien.

Ar šiem vārdiem tu lūdz pēc spējas dzīvot katrai dienai.
Kā bērnus Kristus mūs aicina uzticēties savam Tēvam visās dzīves pamatvajadzībās. Luters mācīja, ka „dienišķā maize” ir „viss, kas nepieciešams miesas uzturam un vajadzībām, proti: ēdiens, dzēriens, drēbes, kurpes, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, labs laulāts draugs, labi bērni, laba saime, labi un uzticīgi kungi, laba valdība, labs gaiss, miers”. Dievam rūp viss, kas rūp tev un man. Tāpat kā es vēlos, lai mani bērni runā par visu, kas viņus uztrauc, arī Dievs vēlas dzirdēt par tām lietām, kas uztrauc tevi.
Mēs lūgšanu sākām ar vārdu „mūsu”, tāpēc maize, pēc kuras lūdz šeit, nav domāta tikai tev.
Lūdz par tiem, kas cieš no bada, un par savu spēju dalīties ar citiem.

bottom of page