Draudzes pārvalde

Draudze pārvaldes komisija

Covid ierobežojumu dēļ 25.04.2021 nevarēja notikt draudzes padomes un revidentu vēlēšanas, tomēr mūsu draudze nav bez vadības.

Pārvaldes komisija nav vēlēta, bet Rīgas arhidiacēzes kapitula apstiprināta lēmējinstitūcija, tas šobrīd ir vienīgais veids, kā ierobežojumu apstākļos mūsu baznīcas draudzēs tiek nodrošināta juridiski lemt tiesīga draudzes vadība.

Pārvaldes komisijas sēde notiek katra mēneša trešā pirmdienā plkst.18:00

e-pasts: prieksnieks@gertrude.lv, valde@gertrude.lv

VG_parvaldeskomisija-01.jpg