Draudzes pārvalde

Draudzes valde

Mārtiņš Vīndedzis - valdes priekšsēdētājs

Emīls Rode - draudzes mantzinis

Rinalds Grants

Krists Kalniņš

Oskars Smoļaks

Ilmārs Broks

Inga Karu

Anda Puķīte

Valdes sēde notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturtdienā plkst.13:30

e-pasts: valde@gertrude.lv

Draudzes padome

Mārtiņš Vīndedzis - draudzes priekšnieks

Rinalds Grants

Krists Kalniņš

Oskars Smoļaks

Ilmārs Broks

Anda Puķīte

Gatis Ozols

Sanita Roze

Henrijs Jankovskis

Sigita Dišlere

Una Klapkalne

Kristīne Dzelzīte

Zanda Kurciņa

Linda Ziemele

Māris Rinkulis

Padomes sēdes notiek katra mēneša trešajā otrdienā plkst.18:15

Revīzijas komisija

Arta Graudiņa

Ilva Eņģele

Linda Brice

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.