top of page

Draudzes pārvalde

Draudzes padome

24. novembrī 2021.gadā tika ievēlēta draudzes padome un revīzijas komisija uz nākamajiem 3 gadiem.

 

Draudzes padomē ievēlēti 12 draudzes locekļi:

Edmunds Ābelītis, Arta Graudiņa, Andra Krūmiņa, Dita Kuģeniece, Zanda Kurciņa, Ilze Murāne, Ilmārs Broks, Gatis Ozols, Anda Puķīte, Raimonds Raudiņš, Mārtiņš Vīndedzis, Agnese Zārdiņa.

Padomes sastāvā ir arī draudzes mācītāji.

 

Padomes kandidāti: Līgija Grīnberga, Una Klapkalne.

 

Revīzijas komisijas sastāvs: Dainis Senuta, Aina Dambe, Aina Zommere.

 

Jaunās padomes pirmais uzdevums bija ievēlēt draudzes priekšnieku un arī jaunu draudzes valdi.

Par draudzes priekšnieku tika ievēlēts Mārtiņš Vīndedzis.

Padomes sēde notiek ceturtdienās ar regularitāti reizi četrās nedēļās plkst.18:00

Draudzes valde

Draudzes valdē darbojas visi draudzes mācītāji un 7 draudzes locekļi.

Valdes priekšnieks – Mārtiņš Vīndedzis

Draudzes mantzine – Arta Graudiņa

Valdes locekļi - Inga Karu, Anda Puķīte, Emīls Rode, Alvis Apinītis un Līna Rudzone

Valdes sēde notiek katru otro ceturtdienu plkst.15:00

e-pasts: prieksnieks@gertrude.lv

Padomes locekļu vizītkartes:

labotsArta.jpg
6.png
5.png
2.png
labotsIlmars.jpg
labotsRaimonds.jpg
15.png
18.png
16.png
17.png
14.png
11.png
10.png
1.png

Revīzijas komisijas locekļu vizītkartes:

9.png
labotsAina.jpg
4.png
bottom of page