Kristības

Biežāk uzdotie jautājumi


Bērnu kristības Ar ko jāsazinās, ja vēlos kristīt bērnu Ģertrūdes draudzē? Lai kristītu bērnu Ģertrūdes draudzē, vecākiem ir jābūt kristītiem un iesvētītiem draudzes, vai kādas no LELB draudžu locekļiem. Lai kristības varētu notikt ir jāsazinās ar kādu no draudzes mācītājiem un kancelejas vadītāju, lai vienotos par datumu un laiku, kad kristības notiks. Vai abiem vecākiem un krustvecākiem obligāti jābūt kristītiem un iesvētītiem? Tā kā vecāki un krustvecāki bērna kristību brīdī dod solījumu bērnu kristīgi audzināt, tad ieteicams abiem vecākiem (vai, vismaz vienam no vecākiem) un krustvecākiem būt kristītiem un iesvētītiem. Vai kādam no vecākiem ir jāpieder Ģertrūdes draudzei? Tas ir ieteicams un vēlams. Minimālā prasība ir tā, ka vismaz vienam no vecākiem jābūt pilntiesīgam Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes loceklim. LELB satversme nosaka, ka pilntiesīgs draudzes loceklis ir kristīts un iesvētīts, kā arī vismaz reizi gadā saņem Svēto Vakarēdienu un ziedo draudzes dzīves nodrošināšanai. Vai kristības notiek tikai svētdienās? Ierastais bērnu kristību dievkalpojuma laiks Ģertrūdes draudzē ir svētdienā pēc draudzes dievkalpojuma. Taču izņēmuma kārtā kristības tiek svinētas arī citās nedēļas dienās vai draudzes dievkalpojuma laikā. Vai ir iespējams kristīt bērnu arī tad, ja viņam nav krustvecāku? Jā, ir iespējams. Tomēr šī iespēja neatceļ ieteikumu atrast arī krustvecākus, kas ir piederīgi kristīgai draudzei un kas veicinātu bērna kristīgo izaugsmi. Vai krustvecāki drīkst būt tikai laulāts pāris? Nē, krustvecākiem nav obligāti jābūt laulātam pārim. Svarīgi, lai tie būtu cilvēki, kas var izpildīt bērna kristības brīdī doto solījumu palīdzēt bērnam mācīt turēties pie Dieva baušļiem, mīlēt Dievu pāri visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu. Cik jāmaksā par kristībām? Vedot bērnu pie kristībām, draudzes locekļi ir aicināti ziedot draudzei, jo draudze tiek uzturēta ar ziedojumu palīdzību. Vai ir iespējams kristību notikumu pēc tā nosvinēt baznīcas telpās? Jā, pastāv iespēja kristību notikumu nosvinēt baznīcas telpās, par ko atsevišķi jāvienojas ar draudzes administratori. Vai ir iespējams manu bērnu kristīt atsevišķi, nevis kopīgajā kristību dievkalpojumā? Kristības nav vien ģimenes, bet visas draudzes notikums. Līdz ar to arī kristību dievkalpojums nenotiek kā privāts vai individuāls brīdis, bet draudzes kopībā svinams notikums. Tomēr, ja ir kādi apstākļi, kuru dēļ labāk bērnam būtu kristības dievkalpojumu noturēt atsevišķi, tad tas ir iespējams, pirms tam individuāli pārrunājot to ar draudzes mācītāju. Kas jāņem līdzi uz kristībām un vai ir īpašas prasības apģērbam? Kristību dienā ģimenes vai krustvecāki saviem bērniem vēlas dāvināt kristību krustiņu. Tāpat arī tradīcija ir dāvināt kristību sveci, kas pēc kristībām tiek aizdegta no Lieldienu sveces pie altāra. Apģērbs var tikt izraudzīts pēc personīgajām iespējām. Ieteikums ir bērnu tērpt baltās kristību drēbēs, simbolizējot kristībā notiekošo ietērpšanu Jēzū Kristū. Kā notiek kristību dievkalpojums? Pēc pieteikšanās kristībām draudzes administratore var nosūtīt kristību dievkalpojuma kārtību. Īsi pirms kristībām bērna vecāki un krustvecāki ar mācītāju to pārrunā. Kristību liturģijā ietverti lasījumi no Svētajiem Rakstiem, mācītāja uzruna, kristību jautājumi, apzīmēšana ar krusta zīmi, atsacīšana ļaunajam un ticības apliecība, lūgšana, ūdens svētīšana un kristība. Pieaugušo kristības Vai pieaugušajiem ir nepieciešami krustvecāki? Pieaugušie saņem kristību bez krustvecākiem. Tomēr ir ieteicams atrast kādu pieredzējušu kristīgu cilvēku, kurš jaunkristītajam var būt par garīgo līdzgaitnieku, vai padomdevēju viņa kristīgajā dzīvē. Vai pieaugušajiem pirms kristībām ir jāiziet kādas apmācības? Lai sagatavotos kristībām, pirms tam Ģertrūdes draudzē jāapmeklē Alfa kurss, kas notiek divas reizes gadā (rudenī un pavasarī) un tam sekojošās iesvētes lekcijas, jo pieaugušajiem kristības un iesvētības parasti notiek vienā dievkalpojumā. Vai varu tikt kristīts reizē ar saviem bērniem? Alfa kursa noslēgumā notiek lielais kristību un iesvētību dievkalpojums, kurā savas kristības un iesvētības svin visi, kas ir tam sagatavojušies. Pastāv iespēja šajā dievkalpojumā kristīt arī savus bērnus. Tomēr pavisam maziem bērniem būtu vieglāk, ja kristības notiktu atsevišķi bērnu kristību dievkalpojumā, kas ir īsāks un ar daudz mazāku kristāmo skaitu. Kā kristības notiek, ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība? Ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība, un cilvēks ir izteicis vai kādā citā veidā darījis zināmu vēlmi tikt kristīts, kristību nedrīkst atlikt. Tādā gadījumā ir steidzami jāsazinās ar mācītāju un jāvienojas par kristībām slimnīcā, vai mājās. Ja ir skaidrs, ka cilvēka nāve iestāsies vistuvākājā laikā un mācītājs nepaspēs ierasties, tad balstoties uz mirstošā izteikto vēlmi tapt kristītam, to var izdarīt katrs kristīgi ticīgs draudzes loceklis. Par šādi veiktu notes kristības gadījumu jāpaziņo savas draudzes mācītājam. Vai nepieciešams ir saņemt kristību, ja kristība ir saņemta citā konfesijā? Ja kristība ir saņemta citā konfesijā, tad otra kristība nav jāsaņem. Tomēr ir vēlams satikties un pārrunāt ar mācītāju, ja ir šaubas par kristības notikuma patiesumu. Tiem, kuri ir kristīti un iesvētīti LELB draudzēs nav nepieciešama pārkristīšanās ne pie kādiem apstākļiem.

Kļūsti par daļu no Kristus veidotās Baznīcas - kas tic un top kristīts, tiek izglābts.

 

Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda par mūsu grēkiem, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts” (Mk 16:16). Pateicoties Kristībai mēs kļūstam par kristiešiem un Dieva veidotās kopības – Kristus Baznīcas – locekļiem.

Lai kristītu bērnu Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes draudzē, vismaz vienam no vecākiem jābūt piederīgam mūsu draudzei. Vecākiem jāsazinās ar kādu no draudzes mācītājiem, lai vienotos par kristībām un to iespējamo norise laiku. Kancelejā jāiesniedz kristību pieteikums, tajā norādot arī informāciju par krustvecākiem. Pieaugušie, kas vēlas tapt kristīti, aicināti apmeklēt Alfa kursu un tam sekojošās Iesvētes mācības. Pieaugušajiem kristības notiek kopā ar iesvētībām

Interesē citi biežāk uzdotie jautājumi? Ieskaties šeit!