top of page

Kristības

Kļūsti par daļu no Kristus veidotās Baznīcas - kas tic un top kristīts, tiek izglābts.

 

Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda par mūsu grēkiem, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts” (Mk 16:16). Pateicoties Kristībai mēs kļūstam par kristiešiem un Dieva veidotās kopības – Kristus Baznīcas – locekļiem.

Lai kristītu bērnu Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes draudzē, vismaz vienam no vecākiem jābūt piederīgam mūsu draudzei. Vecākiem jāsazinās ar kādu no draudzes mācītājiem, lai vienotos par kristībām un to iespējamo norise laiku. Kancelejā jāiesniedz kristību pieteikums, tajā norādot arī informāciju par krustvecākiem. Pieaugušie, kas vēlas tapt kristīti, aicināti apmeklēt Alfa kursu un tam sekojošās Iesvētes mācības. Pieaugušajiem kristības notiek kopā ar iesvētībām

Interesē citi biežāk uzdotie jautājumi? Ieskaties šeit!

bottom of page