2EF2C7C5-5CB8-4436-A778-275199C8E093_edi

Piedzīvo

Rekolekcijas

Latīņu valodas izcelsmes vārds “rekolekcijas” nozīmē “savākt kopā no jauna”.

Vīru aktivitātes

Vīriem Dievs ir devis aicinājumu un uzdevumu būt par vadītājiem, kuri paši ir pakļauti Kristus vadībai. 

Sieviešu tikšanās

Ģertrūdes dāmām īpašas tikšanās reizes paredzētas sieviešu sirds sarunu vakaros. Īpašas pulcēšanās reizes paredzētas arī jaunajām Ģertrūdes māmiņām.

Jauniešu kambaris

„Mācīties izdzīvot kristietību ikdienā” 

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.