top of page

Sieviešu tikšanās

Ģertrūdes dāmām īpašas tikšanās reizes paredzētas sieviešu sirds sarunu vakaros. Īpašas pulcēšanās reizes paredzētas arī jaunajām Ģertrūdes māmiņām.

 

Sieviešu sirds sarunas

 

“Pāri visam, kas jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība” Sal.pam.4:23

 

Kad 2012. gadā Ģertrūdē tika uzsākts sieviešu sarunu cikls, tad dažām no iniciatīvas autorēm mājās bija paprāvs mazu bērnu pulciņš un vēlme atvēlēt laiku nozīmīgām sarunām par būtisko drošā un saprotošā vidē bija tikpat liela kā vēlme vienkārši atpūsties no ikdienas rūpēm un kādu brīdi atstāt mazuļus un mājas soli vīru uzraudzībā. Atceros, uz pašu pirmo tikšanos pacilātā brīvības sajūtā atnāca teju ap 100 sievietēm… Toreiz iepazināmies ar kādu labu, nesen iztulkotu grāmatu, arī viena ar otru un varējām padalīties ikdienas dzīves grūtībās un priekos. Šādā formātā tikšanās notika vēl dažas reizes, bet tad apsīka, jo nebija viegli ‘izcīnīt ‘ savu tikšanos laiku un, vienkārši čalot pie kafijas tases nelikās tik noderīgi.

 

Tomēr, iniciatīva tikties tieši draudzes sieviešu lokā pavisam neapsīka, un vairāku gadu laikā tika izmēģināti vēl dažādi sarunu formāti – dažādu konfesiju lektoru uzrunas, pieredzes stāsti un liecības, iepazīšanās ar sievietēm Bībelē, praktisku iemaņu apgūšana, dejas meditācijas nodarbības, tikšanās draudzes nometnes ietvaros, atbalsta grupa psihoterapeites vadībā utml. Katram no minētajiem formātiem bija savas piekritējas, un lielākā vai mazākā lokā visus septiņus gadus sieviešu sarunas notika, tomēr, šķiet, jaunu sparu un saturu šīs tikšanās ieguva tad, kad sarunu nosaukumam tika pievienots vārds – sirds.

 

Sirds ir tā vieta, no kurienes rosās dzīvība, un ja sirds sāp, ja tā ir salauzta, ja tā ir bailēs, ja tā šaubās, tad tāda sirds nevar būt par svētību citiem – savām ģimenēm, bērniem, draugiem, kolēģiem. Tāpēc pēdējos gadus sieviešu sirds sarunas ir tikušas vērstas uz to, lai mēs palīdzētu viena otrai ieraudzīt ievainotās vietas savās sirdīs, iegūt stiprinājumu un praktiskus rīkus, kā tapt veselākām pašām un kā būt par svētību tur, kur Dievs mūs “iestādījis” – savā draudzē, ģimenē, attiecībās, darbā.

 

Sieviešu sirds sarunu ietvaros 2019. gadā esam runājušas par “neērtajām ‘ tēmām – depresiju, veģetatīvo distoniju, vientulību, un esam mācījušās atpazīt pareizticīgo baznīcas tēvu mācībā balstītās dvēseles kaislības, kas mūs paverdzinājušas un maldinājušas, aizvedot prom no sevis un no Dieva. Esam kopīgi veikušas 40 dienu ceļojumu laulāto attiecību uzlabošanai, ik dienas veltot laiku pārdomām un lūgšanām. Esam vienkārši iepazinušās viena ar otru vairāk, un viena caur otru kopā piedzīvojušas arī Debesu tēva mīlestību vairāk.

 

Iespējams arī Tev ir tēma, par ko gribi parunāt. Iespējams, arī mums pārējām tas ir svarīgi, tāpēc arī turpmāk Sieviešu sarunas būs. Sevi interesējošu sarunu tēmu vari pieteikt, sūtot e-pastu: kalnina.linda@yahoo.com

 

Jauno māmiņu tikšanās

 

Bērni ir viena no visbrīnišķīgākajām Dieva dāvanām, taču dzīvē audzināt bērniņu reizēm nav ne tuvu tik viegli, kā liekas. Kā atbalsts jaunajām un topošajām māmiņām, Ģertrūdē notiek speciāli māmiņām paredzētas tikšanās. Šīs tikšanās notiek katru trešdienu plkst. 10.00, kā arī katra mēneša pirmajā sestdienā plkst. 10.00.

 

Šajās reizēs ir iespējams kopā ar saviem bērniņiem dalīties pārdomās par ģimenes dzīvi, pārrunāt aktuālākās problēmas, gūt iespaidus no citām māmiņām, un kopā baudīt sirsnīgu sadraudzību. Tikšanās notiek brīvā gaisotnē Ģertrūdes pagraba Svētdienas skolas telpās.

 

Pievienoties var jebkurā tikšanās reizē! Mīļi gaidīsim!

bottom of page