Draudzes mācītāji

“Kristīgā dzīve ir māksla ļaut manā dzīvē izpausties Dieva beznosacījuma mīlestībai.” – Rinalds Grants

Tālr. 26318931, e-pasts: rinalds.grants@gertrude.lv
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās 15.00 – 17.30

“Ir tikai viens Mūžīgās Mīlestības augstums, platums, garums un dziļums – Dieva iemiesotais Vārds, Jēzus Kristus. Visi citi ceļi ir strupceļi.” – Krists Kalniņš

Tālr.27877717, e-pasts: krists.kalnins@gertrude.lv
Pieņemšanas laiks: trešdienās 14.00 – 18.00 (par pastorālu sarunu laiku lūgums iepriekš vienoties)

“Nodoties Kristum – tā nav izvēle tikai reizi mūžā, bet gan ik dienu, katru brīdi no jauna. Arī šodien, tagad, atdodu sevi Tev, Jēzu.” – Oskars Smoļaks

Tālr.26125742, e-pasts: oskars.smolaks@gertrude.lv
Pieņemšanas laiks: otrdienās 14.00 – 17.30 (par pastorālu sarunu laiku lūgums iepriekš vienoties)

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.