top of page

Gavēņa un Lieldienu laika lūgšanas un pārdomas kopā ar Henriju Nouvenu

Šie ieraksti veidoti un mājaslapā publicēti 2021. gadā.

Pelnu trešdienā, 17. februārī, sākas īpašs laiks Baznīcas gadā - Lielais Gavēnis, 40 dienas pirms Kristus Augšāmcelšanās svētkiem. Laiks, kad savā sirdī sekojam Jēzus ciešanām, piedzīvojam kādu atsacīšanos, attīrām sirdi no tā, kas tai traucē sastapties ar Dievu.

 

Esam sagatavojuši garīgu vingrinājumu jeb rekolekciju, lai šajā laikā vēl vairāk savu sirdi pievērstu Dievam. Aicinām sekot līdzi teologa Henrija Nouvena Gavēņa laikam radītajā ikdienas pārdomā, lūgšanā un uzdevumā, kā arī lasīt Svētos Rakstus. 

 

Lielā Gavēņa centrā esam izraudzījušies vārdus - #MīlestībaAtdodSeviVisu, kas ir Kristus krustā atklātās dievišķās mīlestības noslēpums. Jēzus pie krusta sevi atdeva mūsu dēļ, ciešot sāpes, kas ir mūžīgās mīlestības apliecinājums mums katram. 

Aicinām būt uzticīgiem un ik dienu ar šiem vārdiem doties cauri piedāvātajiem soļiem, lai Gavēņa laikā spējam apzināt visu, kas pilnībā traucē atsaukties Dieva mīlestībai, lai esam gatavi to visu atdot Dievam, un Viņa Žēlastībā pievērsties skaistākajam, ko Viņš dāvā. Un, lai sapostām sirdīm sagaidītu un pateicībā svinētu Kristus Augšāmcelšanās svētkus. 

 

Gavēņa laika pārdomas, lūgšanas un uzdevumi sagatavoti, izmantojot teologa Henrija Nouvena grāmatu

“Lent and Easter Wisdom from Henri J.M. Nouwen”

bottom of page