top of page
  • Ģertrūdes draudze

Lieldienu laiks

ESI LĪKSMS

Bieži šķiet, ka izrādīt prieku ir daudz grūtāk nekā skumjas. Liekas, ka slimībai atrodam daudz vairāk vārdu nekā veselībai, un tāpat arī mums ir vairāk apzīmējumu grūtiem, nevis parastiem apstākļiem. Vai tas nozīmē to, ka dzīvē prieka ir mazāk nekā sāpju? Iespējams. Bet pastāv arī iespēja, ka prieks vai līksmība ir dziļāks un intīmāks, normālāks stāvoklis nekā sāpes vai skumjas, tādēļ arī grūtāk izsakāms.

Jēzum prieks nenoliedzami ir dziļāks un patiesāks dzīves stāvoklis nekā bēdas. Viņš prieku apsola kā jaunas dzīvības zīmi.

Jēzus prieku sasaista ar solījumu Sevi atkal satikt. Šajā kontekstā to var salīdzināt ar sajūtu, kad satiekam senu draugu pēc kāda ilgāka prombūtnes laika. Taču Jēzus skaidri parāda to, ka prieks ir kas daudz vairāk par šo sajūtu. Tas ir „Viņa paša prieks”, kas plūst no tās mīlestības, ko Viņš līdzdala ar Debesu Tēvu, un kas visu noved pie piepildījuma.

ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. Tos savāc un met ugunī, un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans Tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsiet mani mācekļi. Kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā! Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. /Jņ. 15:5-11/

LŪGŠANA

Mīlošais Dievs, mūsu Tēvs, ļauj manai dzīvei būt kā apliecinājumam Taviem baušļiem, neļauj man būt izžuvušam zaram, kurš, iemests ugunī, sadeg. Es vēlos Tevi lūgt, lai varu būt kopā ar Tevi gan priekā, gan grūtībās. Āmen.


DIENAS RĪCĪBA

Nav lielākas mīlestības par to, kuru Kristus parādīja caur krusta nāvi, lai mūsu grēki varētu tikt piedoti. Iespējams, Lieldienu laiks ir daudz labāks dāvināšanas laiks nekā Ziemassvētki. Svinot Jēzus Augšāmcelšanās svētkus, sagatavo un pasniedz mazas piemiņas dāvanas cilvēkiem, kurus vēlies iepriecināt.


Salamana Pamācības /9:1-12/

Jaunā Derība /Lk. 13:1-30/

Vecā Derība /5.Moz. 13:1-14:29/Comments


bottom of page