top of page
IMG_4514.jpg

Ikdienā

Ceturtdienās

Ceturtdienās

Dievkalpojumi

Ceturtdienās 19.00
Svētdienās 10.00

Slavēšanas dievkalpojumi svētdienās 18.00

Ģimenes dievkalpojumi oktobrī – maijā katra mēneša 2. svētdienā 13.00*

Māceklības

ceļš

“Māceklības ceļš” ir jauna kustība Ģertrūdē, kas dos iespēju stiprināt attiecības ar Dievu un savu ticības ceļu piedzīvot sadraudzībā ar citiem Kristus sekotājiem.

Lūgšanu dzīve

"Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts."

(Mateja ev. 7:7)

Pastorāti

Pastorāts ir regulāra pulcēšanās kādās draudzes ģimenes mājās, lai sadraudzībā iepazītu viens otru un kopīgi dalītos Kristus mācībā.

Svētdienas

skola

Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." (Mateja ev. 19:14)

bottom of page