top of page

Lūgšanu dzīve

Lūgšanas Ģertrūdē tiek nestas Dieva priekšā vairākās formās:

Tezē lūgšanas – katru trešdienu 18:30

Atnācēji pulcējas baznīcas altāra daļā, un sēž uz grīdas vai krēsliem, vienojas kopīgās slavēšanas un pielūgšanas dziesmās. Tezē dziesmas ir īsas, meditatīvas, balstītas uz Bībeles tekstiem un viegli apgūstamas. Lūgšanu laikā klātesošie vienojas klusuma mirklī – katrs var pateikties Dievam par piedzīvoto, lūgt par savām un citu vajadzībām, vienkārši pavadīt laiku klusumā vai pārdomāt lūgšanu laikā lasīto Rakstu vietu.

Lūgšanu rīti – otrdienās 07:30

Atnācēji pulcējas baznīcas altāra daļā, un sēž uz lūgšanu soliņiem vai krēsliem. Iesākam ar slavēšanu, uzklausām Svēto Rakstu lasījumu, seko aizlūgumi un pateicības, kā arī brīvā lūgšana . 

Lūgšanu rīti – svētdienās 08:30

Atnācēji pulcējas baznīcas altāra daļā, un sēž uz grīdas vai krēsliem. Par lūgšanas pamatu tiks izmantota viena no t.s. stundu lūgšanām – rīta lūgšana. Visiem ir pazīstami tajā iekļautie elementi – šo lūgšanu formu veido psalmi, dziedājumi, Svēto Rakstu lasījumi, klusais laiks to apcerei, aizlūgumi, kā arī brīvā lūgšana. Stundu lūgšanu tradīcijai ir gadsimtiem sena vēsture. Tas ir veids, kādā ticīgie lūdzās jau Jēzus laikā. Četru stundu lūgšanu kārtības (rīta, pusdienas, vakara un nakts) iekļautas arī jaunajā LELB dziesmugrāmatā.

 

Pielūgsmes vakari – reizi mēnesī piektdienās 18:30

Pielūgsmes vakars ir laiks un vieta, kur sastapties ar Dievu caur Svētajiem Rakstiem, slavas dziesmām un lūgšanām.

 

Aizlūgšanas pēc svētdienas dievkalpojumiem

Iespēja kopā ar aizlūdzējiem nest Dieva priekšā slavu, pateicību un vajadzības.

bottom of page