9C89BEB7-FAE3-4A3F-8D55-FAF6FAA2D636_edi

Mūzika

Slavēšana

"Mans spēks un mana dziesma ir Tas Kungs." - 2. Mozus 15:2

Koris

Koris sastāv no cilvēkiem, kuri neatsaka izaicinājumiem, spēj atrast sevī jaunas atklāsmes par savu balsi, dziedāšanu un kalpošanu Dievam caur mūziku.

Koncerti

Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca ir ierakstīta vēsturē ar bagātīgu kultūras mantojumu.

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.