top of page
banner_main.jpg

Mūzika

Slavēšana

"Mans spēks un mana dziesma ir Tas Kungs." - 2. Mozus 15:2

Koris

Koris sastāv no cilvēkiem, kuri neatsaka izaicinājumiem, spēj atrast sevī jaunas atklāsmes par savu balsi, dziedāšanu un kalpošanu Dievam caur mūziku.

Koncerti

Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīca ir ierakstīta vēsturē ar bagātīgu kultūras mantojumu.

bottom of page