Finanses un projekti

Draudzes finanses

Ģertrūdes draudze ir viena no retajām finansiāli patstāvīgajām draudzēm. Draudzes budžets sastāv no draudzes locekļu un citu atbalstītāju ziedojumiem, draudze nav mantojusi apjomīgus nekustamos īpašumus, līdz ar to ienākumus no īres vai īpašumu pārdošanas nesaņem. Tādēļ draudzes finanses un veiksmīga projektu virzība visos laikos ir bijis pozitīvs izaicinājums, jo draudzes locekļu ziedojumi ir  lielākais finansējuma avots. Ar šo ziedojumu palīdzību realizējam un esam realizējuši vairākus ar Dievnama atjaunošanu saistītus projektus, varam nodrošināt draudzes aktivitātes, tādas kā cietumu kalpošanu, bāreņu kalpošanu, zupas virtuvi, dažādu kursu norisi, kā arī Dievnama uzturēšanu un apmaksāto darbinieku algas.  Draudzē šobrīd ir 6 apmaksāti darbinieki, 3 mācītāji, ērģelniece, administratore un uzkopšanas darbu veicēja. 

 

Izdevumu/ienākumu grafiki šeit. https://infogram.com/gertrude-1hdw2jpd88np2l0

Lielāko daļu budžeta izdevumu sastāda ar algu izmaksu saistītie maksājumi, kurus sastāda 34% darbinieku algas, 23%  algu nodokļu maksājumi, 22 % nozaru un aktivitāšu izdevumi, 14% saimnieciskie un telpu uzturēšanas izdevumi, 7%  iemaksas LELB budžetā. 

Projekti

Dievnama uzturēšana, atjaunošana un labiekārtošana ir nebeidzams process. Pēdējo 20 gadu laikā, spītējot ierobežotajiem līdzekļiem, esam meklējuši un atraduši veidus kā uzlabot, restaurēt un citādi padarīt Dievnamu skaistāku, to piemērojot šīsdienas draudzes funkcijām un vajadzībām.  Draudzes budžets un piesaistītās finanses ir ļāvušas realizēt tādus projektus kā torņa pulksteņa atjaunošana, atjaunotās piecas lielās vitrāžas, veikts apjomīgs darbs vairāku gadu garumā pie fasāžu dekoratīvo tornīšu jeb fiaļu atjaunošanas, kā arī Zauera ērģēlu atjaunošanas projekts.

 

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze īsteno projektu:

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām Zupas virtuves projekts

(īstenošanas periods: 01.04.2018.-01.04.2021.)

 

 

 

Zupas virtuve  notiek Ģertrūdes ielā 8, Rīga

ceturtdienās no plkst.13.00-16.00 

! Ārkārtas stāvokļa laikā 

ceturtdienās plkst.11.00-12.30. Ēdiens tiek izsniegts baznīcas ārpusē līdzpaņemtos traukos.

Atbildīgā persona:

Inga Rence, tel.29206666, e-pasts: rence.inga@inbox.lv

 

Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes draudzē īstenotie projekti:

  • Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta dekoratīvo konstrukciju (krustapuķu) atjaunošana (īstenošanas periods: 1.10.2014.-30.06.2015.)

  • Zupas virtuves iekārtojums un atbalsts maltīšu pagatavošanai 2016. gada ziemas mēnešos (īstenošanas periods: 1.10.2015.-30.03.2016.)

  • Sociālā atbalsta centra “Ģertrūde” izveide un uzturēšana (īstenošanas periods: 01.2011. – 06.2012.)

  • Jauniešu un senioru neformālās un vērtību izglītības programma (īstenošanas periods: 01.2011. – 12.2011., mājaslapa: www.gertrudesfonds.lv).

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.