top of page

Finanses un projekti

Draudzes finanses

Ģertrūdes draudze ir viena no retajām finansiāli patstāvīgajām draudzēm. Draudzes budžets sastāv no draudzes locekļu un citu atbalstītāju ziedojumiem, draudze nav mantojusi apjomīgus nekustamos īpašumus, līdz ar to ienākumus no īres vai īpašumu pārdošanas nesaņem. Tādēļ draudzes finanses un veiksmīga projektu virzība visos laikos ir bijis pozitīvs izaicinājums, jo draudzes locekļu ziedojumi ir  lielākais finansējuma avots. Ar šo ziedojumu palīdzību realizējam un esam realizējuši vairākus ar Dievnama atjaunošanu saistītus projektus, varam nodrošināt draudzes aktivitātes, tādas kā cietumu kalpošanu, bāreņu kalpošanu, zupas virtuvi, dažādu kursu norisi, kā arī Dievnama uzturēšanu un apmaksāto darbinieku algas.  Draudzē šobrīd ir 6 apmaksāti darbinieki, 3 mācītāji, ērģelniece, administratore un uzkopšanas darbu veicēja. 

 

Izdevumu/ienākumu grafiki šeit. https://infogram.com/gertrude-1hdw2jpd88np2l0

Lielāko daļu budžeta izdevumu sastāda ar algu izmaksu saistītie maksājumi, kurus sastāda 34% darbinieku algas, 23%  algu nodokļu maksājumi, 22 % nozaru un aktivitāšu izdevumi, 14% saimnieciskie un telpu uzturēšanas izdevumi, 7%  iemaksas LELB budžetā. 

Projekti

Dievnama uzturēšana, atjaunošana un labiekārtošana ir nebeidzams process. Pēdējo 20 gadu laikā, spītējot ierobežotajiem līdzekļiem, esam meklējuši un atraduši veidus kā uzlabot, restaurēt un citādi padarīt Dievnamu skaistāku, to piemērojot šīsdienas draudzes funkcijām un vajadzībām.  Draudzes budžets un piesaistītās finanses ir ļāvušas realizēt tādus projektus kā torņa pulksteņa atjaunošana, atjaunotās piecas lielās vitrāžas, veikts apjomīgs darbs vairāku gadu garumā pie fasāžu dekoratīvo tornīšu jeb fiaļu atjaunošanas, kā arī Zauera ērģēlu atjaunošanas projekts.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze īsteno:

Eiropas sociālā fonda Plus programma materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. - 2027. gadam

 

 

 

 

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS “CEĻŠ LĪDZ ES ATBALSTA PAKĀM: KAS UN KĀ?” pieejams šeit.

Zupas virtuve  notiek Ģertrūdes ielā 8, Rīga

Ceturtdienās plkst.11.00 - 12.30. Ēdiens tiek izsniegts baznīcas ārpusē līdzpaņemtos traukos.

Tāpat katru otro ceturtdienu no pl.11.00 līdz pl. 12.30 ( no oktobra līdz jūnijam) tiek sniegtas individuālās konsultācijas vai rīkoti papildpasākumi.

Atbildīgā persona:

Inga Rence, tel.29206666, e-pasts: rence.inga@inbox.lv

 

Rīgas Vecajā Svētās Ģertrūdes draudzē īstenotie projekti:

  • Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas jumta dekoratīvo konstrukciju (krustapuķu) atjaunošana (īstenošanas periods: 1.10.2014.-30.06.2015.)

  • Zupas virtuves iekārtojums un atbalsts maltīšu pagatavošanai 2016. gada ziemas mēnešos (īstenošanas periods: 1.10.2015.-30.03.2016.)

  • Sociālā atbalsta centra “Ģertrūde” izveide un uzturēšana (īstenošanas periods: 01.2011. – 06.2012.)

  • Jauniešu un senioru neformālās un vērtību izglītības programma (īstenošanas periods: 01.2011. – 12.2011., mājaslapa: www.gertrudesfonds.lv).

bottom of page