top of page

Mīlestības ceļā

Projekts „Mīlestības ceļā” būs Tavas 365 dienas kopā ar Dievu, kas vedīs uz skaistāko sastapšanās vietu Viņa Mīlestības dziļumā. Tie būs Tavi 365 soļi pretī garīgām pārdomām, lūgšanai. Tie būs 365 Dieva Mīlestības pieskārieni. Tie būs 365 soļi kopā!

 

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes draudze no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim aicina piedzīvot garīgās dzīves izaugsmes projektu „Mīlestības ceļā”, kas ik dienu dos iespēju katram tā dalībniekam ar īsām pārdomām un lūgšanu atklāt Dieva Mīlestības klātbūtni. Projekta mērķis ir palīdzēt katram Kristu mīlošam cilvēkam veidot savu īpašo ikdienas lūgšanas pieredzi, lai caur Dieva Svētā Gara Žēlastības klātbūtni lūgšanas brīdī notiktu brīnums, kurš ne tikai izmaina sirds pamatus un nostiprina ticībā, ne tikai padziļina garīgu modrību un skaidrību par pasaulē notiekošo, bet arī rada dvēselē paliekošos Svētā Gara augļus, kas ir mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. (Gal. vēst. 5:22)

 

Projekta „Mīlestības ceļā” pamatā tiek izmantotas pārdomas no priestera Henrija Nouvena grāmatas „You are the Beloved”, Daily Meditations for Spiritual Living”. Lūgšanas attiecīgajai dienas tēmai izvēlētas no grāmatas „Prayer on fire” vai citiem avotiem.

Mēs ticam, ka šajā laikā Dievs ko skaistu dara mūsu katra dzīvē. Lai dienu no dienas dodoties #MīlestībasCeļā, to izdodas ieraudzīt un izdzīvot.

bottom of page