top of page

Iesvētības

Iepazīsti Baznīcas mācību un apliecini savu ticību, kļūstot par  pilntiesīgu draudzes locekli.

 

Iesvētības ir baznīcas iedibināts svinīgs rituāls, kurā kristītais pēc Baznīcas mācības iepazīšanas iesvētes apmācībās apliecina savu ticību, tiek uzņemts par pilntiesīgu draudzes locekli un tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pēc LELB kārtības var tikt iesvētīti arī pilngadību nesasnieguši jaunieši.

Lai kļūtu par Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes locekli, nepieciešams būt kristītam un iesvētītam. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros cilvēks apliecina savu ticību Dievam un vēlmi tiekties mīlēt Dievu pāri visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu. Ja par bērna kristībām tēlaini var sacīt, ka tas ir Dieva teikts “jā” cilvēkam, šādi mums apliecinot savu mīlestību un žēlastību, tad iesvētības ir kā cilvēka jāvārds Dievam. Iesvētību brīdī cilvēks apliecina savu apzinātu izvēli sekot Kristum un vēlmi piederēt Latvijas Evaņģēliski Luteriskajai Baznīcai un Rīgas Vecajai Sv.Ģertrūdes draudzei.

 

Lai sagatavotos iesvētībām Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes draudzē, jāapmeklē Alfa kurss un tam sekojošās Iesvētes mācības.  Vairāk par Alfa kursu, lasīt šeit.

Uz Alfa kursu aicināti arī tie, kas vēlas laulāties Rīgas Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā, kristīt bērnu vai kļūt par krustvecākiem, bet vēl nav draudzes locekļi.

Kursa noslēgumā pirms iesvētībām notiek tikšanās ar kādu no draudzes mācītājiem un draudzes kancelejā jāiesniedz draudzes locekļa reģistrācijas anketa.

Alfa kurss notiek Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes telpās baznīcas pagrabstāvā, Ģertrūdes ielā 8.

Interesē citi biežāk uzdotie jautājumi? Ieskaties šeit!

bottom of page