banner_main.jpg

Misija

Zupas

virtuve

Katru ceturtdienu no oktobra līdz jūnijam Ģertrūdē uzņemam Rīgas trūcīgos iedzīvotājus.

Atbalsts

senioriem

Šī kalpošana ir iespēja dalīties mīlestībā un pateikties tiem, kas savu sirds siltumu dāvājuši un joprojām dāvina mums. 

Kalpošana

bērnunamos

Viena no Ģertrūdes sirsnīgākajām misijām noteikti ir kalpošana ķipariem bērnunamos “Vita” un “Lejasstrazdi”.

Kursi

cietumos

Mūsu draudze dodas pie cilvēkiem ieslodzījuma vietās kopš 2010. gada. 

Misija

Bolderājā

Dievkalpojumu apmeklētāji Bolderājas ev.lut. draudzē jau vairākus gadus var piedzīvot Ģertrūdes draudzes mācītāju kalpošanu.

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.