Kursi cietumos

“Es biju kails un jūs mani apģērbāt; es biju slims un jūs mani apmeklējāt;

es biju cietumā un jūs atnācāt pie manis.” - Mateja ev. 25:36

 

Mūsu draudze dodas pie cilvēkiem ieslodzījuma vietās kopš 2010. gada. Tie, kas atsaukušies Dieva aicinājumam un kaut reizi pārkāpuši pār ārēji šķietami biedējošo cietuma mūru slieksnim, ir pārliecinājušies, ka tur mūs gaida brāļi un māsas, kas slāpst pēc Dieva mīlestības tāpat kā ikviens no mums. Mēs, cietuma kalpošanas komanda, neejam turp, lai klusībā tiesātu, bet palīdzētu mūsu līdzcilvēkiem atrast ceļu, kas ved patiesībā un dzīvībā.

 

Alfa kurss ieslodzījuma vietās ļauj piedzīvot, kā jau pēc pirmajām satikšanās reizēm sirds mūri “krīt” abās pusēs – gan ieslodzīto, gan kalpotāju. Atklāta saruna, būšana līdzās, ar mīlestību sarūpēts cienasts un slavēšanas dziesmas bieži liek aizmirst, ka patiesībā atrodamies ieslodzījumā. Kad Dievs šo Alfa kursa dalībnieku acīs iededz mīlestības dzirksteli, tad ļoti skaidri redzams, ka gaišāks kļūst ne tikai cilvēka acu skatiens un vaigs, bet arī cietuma koridori.

 

Papildu informācija: Evija Tabore, etabore@inbox.lv

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.