Laulības

Biežāk uzdotie jautājumi


Ar ko laulības baznīcā atšķiras no laulību reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļā? Noteikti atšķirīgs ir ne tikai pats rituāls un noskaņa, bet arī saturs, ko izsaka laulību solījums Dieva priekšā. No pāra puses tas ir apliecinājums, ka šajā skaistajā, bet arī neparedzamajā ceļā tas apzinās savu paļaušanos uz Dievu. Tā ir iespēja līgavai un līgavainim piedzīvot, ka Dievs ir Mīlestības Avots un pamats vīrieša un sievietes mīlestības izvēlē solīt uzticību visas dzīves garumā. Vai pirms laulībām ir jāiziet kādas apmācības? Ģertrūdes draudzē reizi gadā ir iespēja apmeklēt pirmslaulību kursu, kuru veido piecu nodarbību cikls. Pirms laulībām pāris vairākkārt satiekas ar mācītāju uz savstarpēju iepazīšanos un sarunu. Vai jābūt draudzes locekļiem, lai laulātos Ģertrūdes draudzē? Vismaz vienam no pāra ir jābūt Ģertrūdes draudzes loceklim. Ja ne līgavainis, ne līgava nepieder draudzei, tomēr vēlas laulāties Ģertrūdes baznīcā, tad šāda iespēja ir pārrunājama ar draudzes mācītājiem. Vai ir kādi nosacījumi vedējiem? Ir lieliski, ja tas ir laulāts un kristīgā ticībā dzīvojošs pieredzējis pāris, kas jaunajai ģimenei ir labs un iedvesmojošs piemērs. Tomēr tas nav obligāts nosacījums, bet drīzāk papildus ieguvums. Civillikums paredz, ka nepieciešami ir liecinieki, kuri ir pieskaitāmi un var apliecināt laulību faktu. Vai laulībām baznīcā ir arī juridisks statuss? Jā. Juridiski tām ir tādas pašas sekas kā dzimtsarakstu nodaļā slēgtām laulībām. Vai pēc laulību dievkalpojuma ir iespēja svinībām Ģertrūdes telpās? Jā, bet par to laicīgi jāvienojas ar draudzes administratori un par to ir noteikta atsevišķa samaksa. Vai Ģertrūdes draudze piedāvā palīdzību baznīcas dekorēšanā? Jā. Draudzes administratore var palīdzēt sazināties ar draudzē kalpojošiem floristiem. Ko nozīmē saderināšanās? Vai ir iespējams saderināties baznīcā? Jā, Ģertrūdes draudzē ir iespēja svinēt saderināšanos – proti, abpusēji Dieva priekšā apliecināt nodomu gatavoties laulībām un savstarpēju uzticību līdz tas piepildīsies. Kāda ir kārtība laulību pieteikšanai? Ir jāpiesakās pie mācītāja uz pieņemšanu, lai iepazītos un izrunātu gan pieteikšanās, gan laulības dievkalpojuma kārtību. Laulības ir oficiāli pieteiktas ar brīdi, kad draudzes kancelejā ir iesniegta dzimtsarakstu nodaļas izsniegta izziņa un notikusi vienošanās par laulības dievkalpojuma datumu un laiku. Cik izmaksā laulības Ģertrūdes draudzē? Ziedojuma apmērs ir draudzes padomes noteikts, tomēr atkarīgs no pāra finansiālajām iespējām. Informācija ir saņemama pie draudzes administratores. Vai Ģertrūdes draudzes locekļi var laulāties citu baznīcu telpās? Jā, bet būtu vēlams par to informēt Ģertrūdes mācītāju vai draudzes administratori. Vai ir iespējams laulāties arī ārpus baznīcas telpām? Mēs to neiesakām un neveicinām, bet tomēr tas nav aizliegts.

Baznīcā noslēgta uzticības savienība uz mūžu - ko Dievs savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt.

 

Kristīga laulība ir divu kristiešu – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē. Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana dievkalpojumā; tā apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā un ir svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu.

Ja vēlaties laulāties Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes draudzē, jums jābūt kristītiem un iesvētītiem Baznīcas locekļiem un vismaz vienam no pāra – mūsu draudzes loceklim. Lai vienotos par laulībām, lūdzam, iepriekš sazinoties, doties uz sarunu pie mācītāja pieņemšanas laikā.

Baznīcā slēgtai laulībai ir juridisks spēks. Tāpēc pirms laulāšanās lūdzam draudzes kancelejā vai jebkurā dzimtsarakstu nodaļā noskaidrot nepieciešamo dokumentu sarakstu, kurus pārbaudīs dzimtsarakstu nodaļa. Izziņu par dokumentu pārbaudi aicinām iesniegt draudzes kancelejā ne vēlāk kā mēnesi pirms laulību dienas. Izziņu draudzes kancelejā var iesniegt līgava vai līgavainis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Kopā ar iesniegumu (vai norādot tajā) lūdzam sniegt informāciju arī par laulību lieciniekiem.

 

Pārus, kas gatavojas laulībām Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes draudzē, aicinām apmeklēt Pirmslaulību kursu. Par Pirmslaulību kursu lasīt vairāk šeit!

 

Laulības iesvēte

Laulības iesvēte nozīmē jau noslēgtas laulības apliecināšanu Dieva priekšā, izlūdzoties Dieva svētību turpmākajam dzīves ceļam.

Pārim, kas vēlas saņemt laulību iesvēti, jābūt kristītiem un iesvētītiem un vismaz vienam no tiem jābūt Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes loceklim. Par laulības iesvētes norisi vienojas ar kādu no draudzes mācītājiem un vismaz nedēļu pirms laulību iesvētes ceremonijas pārim jāuzrāda laulību apliecība un personu apliecinoši dokumenti draudzes kancelejā.

 

Laulības solījuma atjaunošana

Nozīmīgās laulības gadadienās ir iespēja lūgt mācītājam vadīt laulības solījuma atjaunošanas dievkalpojumu. Tajā laulātie draugi pateicas par Dieva vadību un svētību, svinot laulībā kopā nodzīvotos gadus un, atjaunojot savu laulības solījumu, lūdz svētību arī turpmākajam laikam. 

 

Pāriem un laulātajiem draugiem ar ilgstošu attiecību pieredzi iesakām apmeklēt Laulāto kursu. Par Laulāto kursu, lasīt vairāk šeit!

Interesē citi biežāk uzdotie jautājumi? Ieskaties šeit!