Laulības

1) Mental game skills to turn pressure and nerves into an advantage


WINNING STATE teaches athletes that no amount of physical training will eliminate nervousness. The idea is a myth. Athletes learn a new of skills to face nerves head on and turn heart-pounding pressure into an advantage.
4) Mental toughness skills to make hard decisions


Athletes learn that decisions are black or white. We do or we don’t. We go train or we blow it off. We go to class or we ditch it. We study hard for the test or we don’t. As we’re deciding whether to work or slack off our mind plays tricks on us: “You can get away with it just this one time.” What a mistake! The heck with getting away with it. WINNING STATE teaches athletes how to make mentally tough decisions that propel them forward, toward becoming a champion. Success on and off the ice takes mental toughness.
2) Knowledge of why confidence and mental toughness are NOT the same


Athletes learn why mental toughness is more important than confidence. Confidence is a flighty “feeling” that comes and goes. Mental toughness is a gritty attitude that can withstand adversity. WINNING STATE teaches athletes mental toughness tactics to stay poised and composed under pressure. WINNING STATE is the first to make the distinction: mental toughness drives confidence.
3) Strategies to preplan self-talk to crush doubt and hesitation


WINNING STATE teaches athletes how to give themselves an inspiring pep-talk when the pressure is on. Athletes learn self-talk strategies to verbally win the battle between doubting and believing. WINNING STATE provides numerous examples of great self-talk to put doubt in its place and go for it.
5) Competition skills to “flip the switch”


In the competitive sports context, WINNING STATE coined the term “flip the switch” to give athletes a simple idea to take into competition. Athletes learn how to switch on a competition process loaded with mental toughness tactics to get the most out of themselves under nerve-wracking pressure.
Plus more essential mental toughness skills to COMPETE MENTALLY TOUGH and win


  • Skills to achieve a LOCKED-IN mental state.
  • Knowledge of what a mental game “is” and what a mental game should “produce.”
  • A new perspective that makes a clear distinction between physical toughness and mental toughness.
  • The skill to breathe systematically to settle nerves, increase horsepower, and strengthen focus.
  • Self-talk strategies to prevent worrying about future outcomes and to instead keep the mind grounded in the present focused on doing their job.
  • Mental pictures of what to visualize when their heart is pounding through their chest.
And more!

Baznīcā noslēgta uzticības savienība uz mūžu - ko Dievs savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt.

 

Kristīga laulība ir divu kristiešu – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē. Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana dievkalpojumā; tā apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā un ir svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu.

Ja vēlaties laulāties Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes draudzē, jums jābūt kristītiem un iesvētītiem Baznīcas locekļiem un vismaz vienam no pāra – mūsu draudzes loceklim. Lai vienotos par laulībām, lūdzam, iepriekš sazinoties, doties uz sarunu pie mācītāja pieņemšanas laikā.

Baznīcā slēgtai laulībai ir juridisks spēks. Tāpēc pirms laulāšanās lūdzam draudzes kancelejā vai jebkurā dzimtsarakstu nodaļā noskaidrot nepieciešamo dokumentu sarakstu, kurus pārbaudīs dzimtsarakstu nodaļa. Izziņu par dokumentu pārbaudi aicinām iesniegt draudzes kancelejā ne vēlāk kā mēnesi pirms laulību dienas. Izziņu draudzes kancelejā var iesniegt līgava vai līgavainis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Kopā ar iesniegumu (vai norādot tajā) lūdzam sniegt informāciju arī par laulību lieciniekiem.

 

Pārus, kas gatavojas laulībām Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes draudzē, aicinām apmeklēt Pirmslaulību kursu. Par Pirmslaulību kursu lasīt vairāk šeit!

 

Laulības iesvēte

Laulības iesvēte nozīmē jau noslēgtas laulības apliecināšanu Dieva priekšā, izlūdzoties Dieva svētību turpmākajam dzīves ceļam.

Pārim, kas vēlas saņemt laulību iesvēti, jābūt kristītiem un iesvētītiem un vismaz vienam no tiem jābūt Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes loceklim. Par laulības iesvētes norisi vienojas ar kādu no draudzes mācītājiem un vismaz nedēļu pirms laulību iesvētes ceremonijas pārim jāuzrāda laulību apliecība un personu apliecinoši dokumenti draudzes kancelejā.

 

Laulības solījuma atjaunošana

Nozīmīgās laulības gadadienās ir iespēja lūgt mācītājam vadīt laulības solījuma atjaunošanas dievkalpojumu. Tajā laulātie draugi pateicas par Dieva vadību un svētību, svinot laulībā kopā nodzīvotos gadus un, atjaunojot savu laulības solījumu, lūdz svētību arī turpmākajam laikam. 

 

Pāriem un laulātajiem draugiem ar ilgstošu attiecību pieredzi iesakām apmeklēt Laulāto kursu. Par Laulāto kursu, lasīt vairāk šeit!

Interesē citi biežāk uzdotie jautājumi? Ieskaties šeit!

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.