top of page

Laulības

Baznīcā noslēgta uzticības savienība uz mūžu - ko Dievs savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt.

 

Kristīga laulība ir divu kristiešu – vīrieša un sievietes – likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē. Laulības noslēgšana baznīcā ir šādas kristīgas savienības noslēgšana dievkalpojumā; tā apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā un ir svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu.

Ja vēlaties laulāties Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes draudzē, jums jābūt kristītiem un iesvētītiem Baznīcas locekļiem un vismaz vienam no pāra – mūsu draudzes loceklim. Lai vienotos par laulībām, lūdzam, iepriekš sazinoties, doties uz sarunu pie mācītāja pieņemšanas laikā.

Baznīcā slēgtai laulībai ir juridisks spēks. Tāpēc pirms laulāšanās lūdzam draudzes kancelejā vai jebkurā dzimtsarakstu nodaļā noskaidrot nepieciešamo dokumentu sarakstu, kurus pārbaudīs dzimtsarakstu nodaļa. Izziņu par dokumentu pārbaudi aicinām iesniegt draudzes kancelejā ne vēlāk kā mēnesi pirms laulību dienas. Izziņu draudzes kancelejā var iesniegt līgava vai līgavainis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Kopā ar iesniegumu (vai norādot tajā) lūdzam sniegt informāciju arī par laulību lieciniekiem.

 

Pārus, kas gatavojas laulībām Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes draudzē, aicinām apmeklēt Pirmslaulību kursu. Par Pirmslaulību kursu lasīt vairāk šeit!

 

Laulības iesvēte

Laulības iesvēte nozīmē jau noslēgtas laulības apliecināšanu Dieva priekšā, izlūdzoties Dieva svētību turpmākajam dzīves ceļam.

Pārim, kas vēlas saņemt laulību iesvēti, jābūt kristītiem un iesvētītiem un vismaz vienam no tiem jābūt Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes loceklim. Par laulības iesvētes norisi vienojas ar kādu no draudzes mācītājiem un vismaz nedēļu pirms laulību iesvētes ceremonijas pārim jāuzrāda laulību apliecība un personu apliecinoši dokumenti draudzes kancelejā.

 

Laulības solījuma atjaunošana

Nozīmīgās laulības gadadienās ir iespēja lūgt mācītājam vadīt laulības solījuma atjaunošanas dievkalpojumu. Tajā laulātie draugi pateicas par Dieva vadību un svētību, svinot laulībā kopā nodzīvotos gadus un, atjaunojot savu laulības solījumu, lūdz svētību arī turpmākajam laikam. 

 

Pāriem un laulātajiem draugiem ar ilgstošu attiecību pieredzi iesakām apmeklēt Laulāto kursu. Par Laulāto kursu, lasīt vairāk šeit!

Interesē citi biežāk uzdotie jautājumi? Ieskaties šeit!

bottom of page