Un Viņš tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.” [Mk.16:15]

Mācītāju sarunas

MaaciitaajuKopbilde.jpg

Draudzes mūziķu

dziesmas

Bībeles lasījumi dienu pa dienai.

Dievkalpojumu

video ieraksti