top of page

Misija Bolderājā

Dievkalpojumu apmeklētāji Bolderājas ev.lut. draudzē jau vairākus gadus var piedzīvot Ģertrūdes draudzes mācītāju kalpošanu.

Ar šo nelielo draudzi Rīgas nomalē mums veidojas kopīga vēsture.

 

Ģertrūdes draudzē daudzkārt esam iedvesmojušies no Bromptonas Sv. Trīsvienības draudzes Londonā, kurā Alfa kurss aizsācis arī daudzas citas kalpošanas, tostarp draudžu atjaunošanu un dibināšanu. 2014.gadā Bolderājas draudze sastapās ar izaicinošiem jautājumiem par draudzes nākotni un pastāvēšanu. Tā kā mums Ģertrūdē Dievs ļāva ieraudzīt, ka Viņš mums ir devis resursus – cilvēkus ar dažādām dāvanām un pieredzi, nolēmām doties misijā uz Bolderāju.

Ar Bolderājas draudzi dalījām ne vien mācītājus, bet 2015.gada pavasarī uzsākām arī pirmo Alfu Bolderājā, kuras norisi nodrošināja mūsu draudzes kalpotāji. Šobrīd Bolderājas draudze jau ir tā stiprinājusies, ka var noturēt savu Alfu bez būtiskas ģertrūdiešu iesaistīšanās.

 

Joprojām ģertrūdieši mēdz dēvēt Bolderājas draudzi par savu mazo māsu un priecājas tikties gan draudzes dienās, gan dievkalpojumos Bolderājā, īpaši, kad Ģertrūdes rīta dievkalpojums ir nogulēts (Bolderājā dievkalpojumi notiek svētdienās plkst.14.00). Kādiem ģertrūdiešiem par tradīciju kļuvusi došanās uz Bolderāju Debesbraukšanas dienā, kad dievkalpojumu kopīgi svinam baznīcas dārzā. Tāpat arī Bolderājas bērni sadraudzējušies ar Ģertrūdes bērniem, kopīgi piedzīvojot “Bērnu dienas” vasarā.

 

Ģertrūdes atbalsts un klātbūtne Bolderājā palīdzēja piedzīvot atspērienu un iedrošinājumu, lai Bolderājas draudze turpinātu būt sastapšanās vieta ar Kristu Rīgas galvenajā nomalē.

Ja vēlies atbalsīt Bolderājas draudzes darbību, ziedo ar bankas pārskiatījumu:

Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze

Reģ.Nr. 99500001244

Konta Nr. LV10HABA0551016162559

bottom of page