top of page

Svētdienas skola

Ģertrūdes Svētdienas skola ir brīnišķīga vieta, kur uzzināt par ticību un baznīcu. Tā ir īstā vieta, kur atklāt, darboties, brīnīties, iepazīt, muzicēt un draudzēties drošā un priekpilnā vidē. Nāc un piedalies!

Nodarbībās ir paredzētas bērniem un pusaudžiem no 3 līdz 15 gadu vecumam, un tiek dalītas 4 grupās, attiecībā pēc vecumiem. Svētdienas skolai var pievienoties jebkurā nodarbībā sezonas laikā.

Svētdienas skola darbojas no oktobra līdz maijam. Tiekamies svētdienās pl. 10:00 dievkalpojuma laikā, izņemot mēneša otro svētdienu, kad svinam Ģimenes dievkalpojumu pl. 13:00. Ģimenes dievkalpojums notiek altāra daļā un ir ar vienkāršotu kārtību, bērniem draudzīgu uzrunu un lūgšanu, kā arī vakarēdienu un bērnu svētīšanu.

Svētdienas skolas nodarbības sākas kopīgi ar visiem dievkalpojuma dalībniekiem baznīcas zālē pl. 10:00. Pēc grēku nožēlas lūgšanas un “Gods Dievam augstībā” dziesmas seko mācītāja uzaicinājums, kad bērni un Svētdienas skolas skolotāji dodas pie altāra uz lūgšanu, pēc kuras kopā dodas uz Svētdienas skolas nodarbību pagrabstāvā. Bērni sadalās pa savām vecuma grupām, un notiek nodarbība. Nodarbībā tiek stāstīti Bībeles stāsti, notiek radošās aktivitātes, pielāgotas vecuma grupām, kā arī bērni vienojas lūgšanā. Nodarbības noslēgumā ir cienasts un sadraudzība ar draudzes sagādātiem cepumiem un tēju. Pēc dievkalpojuma beigām bērni vecākus gaidīs pagrabstāvā.

Vasarās organizējam Bērnu dienas – vairāku dienu piedzīvojumu ar Dievu!

Šis mirklis, šī diena, šī dzīve ir Dieva dāvana Tev. Dievs ir atvēris durvis, nāc un piedzīvo ticības atklājumu prieku kopā ar mums!

 

Jautājumu, ieteikumu, neskaidrību gadījumā sazinieties ar Zandu Vipuli, + 371 29591318 un/vai zanda.vipule@gmail.com

 

Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība." (Mateja ev. 19:14)

bottom of page