top of page
  • Ģertrūdes draudze

Lieldienu laiks

IEKLAUSIES SAVĀ SIRDĪ

Tava sirds ir vieta, caur kuru Jēzus ar tevi runā visintīmāk. Lūgt nozīmē vispirms ieklausīties Jēzū, kurš mīt tavas sirds dziļumos. Viņš nekliedz. Viņš nav uzmācīgs. Viņa balss neko nepieprasa, tā skan kā čuksts – maigi un mīloši. Lai arī ko tu dari savā dzīvē, turpini ieklausīties Jēzū ar savu sirdi. Pārliecinies, ka tā ir aktīva un uzmanīga klausīšanās, jo mūsu skaļajā un nemierīgajā pasaulē Jēzus mīlošo balsi ir viegli pazaudēt.

Bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca: „Kam slāpst, tas lai nāk pie manis un lai dzer, kas man tic. Kā Rakstos sacīts, no tā plūdīs dzīvā ūdens straumes.” To viņš sacīja par Garu, ko saņems tie, kas viņam tic. Jo Gars vēl nebija dots, tādēļ ka Jēzus vēl nebija ievests godībā. /Jņ 7:37-39/


LŪGŠANA

Slavas Dievs, es atceros, kā Mozus pašķīra Sarkanās jūras ūdeņus, lai izglābtu Izraēla tautu. Es atceros, kā Jēzus staigāja pa ūdens virsmu Galilejas jūrā. Es saku līdz ar psalmu: „Es patiesi esmu izslāpis pēc Tevis, Dievs.” Lai šie piemēri un katrs okeāns, ezers, upe vai strauts man atgādina par Tavu lielo žēlastību. Āmen.

DIENAS RĪCĪBA

Praktizē uzmanīgu klausīšanos savās domās. Izaicini katru nelaipno un dusmu pilno domu, kas piesārņo tavu prātu.


Psalmi /44:1-12/

Jaunā Derība /Lk. 13:31-14:14/

Vecā Derība /5.Moz. 15:1-16:20/Comments


bottom of page