• Ģertrūdes draudze

Lieldienu laiks

DĀRGĀ GAIDĪŠANA

Dzīve ir... īss gaidīšanas brīdis. Taču dzīve nav tukša gaidīšana. Tā ir cerību pilna gaidīšana. Sapratne par to, ka Dievs patiesi piepildīs solījumu visu atjaunot un dos mums “jaunas debesis un jaunu zemi”, šo gaidīšanu padara aizraujošu.

Šis “īsais brīdis” ir dārgs laiks. Tas ir šķīstīšanas un svētdarīšanas laiks, kurā sagatavoties lielajai pārejai uz Dieva pastāvīgo mājokli. Kāds ir mana “īsā laika” uzdevums? Es vēlos norādīt uz zīmēm par Dieva valstības atnākšanu, runāt par Dieva dienas pirmajiem stariem un dot liecību daudziem par Dieva Svētā Gara dažādajām izpausmēm mūsu starpā.

Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet.” Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā: “Kas tas ir, ko viņš mums saka: vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet; un: es aizeju pie Tēva?” Viņi sacīja: “Kas tas ir: vēl brīdi? Mēs nesaprotam, ko viņš saka!”

Patiesi, patiesi es jums saku: jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies; jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. /Jāņa 16:16-18, 20, 22/

LŪGŠANA

Mūžīgais Tēvs, Dēls un Svētais Gars, lai gan šeit esmu tikai uz “īsu brīdi”, vienmēr atgādini man, ka manas pasaulīgās bēdas un sēras tiks aizstātas ar līksmību, kad ieraudzīšu Tevi Debesu valstības godībā. Āmen.

DIENAS RĪCĪBA

Aizmirsti par pagātnē pieļautajām kļūdām, un tā vietā atrodi iemeslu izplānot un piedalīties kādās līksmās svinībās.


BĪBELES LASĪJUMI

Psalmi /42:6b-12/

Jaunā Derība /Lk. 12:1-34/

Vecā Derība /5.Moz. 9:1-10:22/“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.” / II Kor 9:7-8/

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz

dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes

evaņģēliski luteriskā draudze

Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
tālr. nr.: 22002211
e-pasts: kanceleja@gertrude.lv

Reliģiskās organizācijas
reģ. Nr.: 90000293463

Bankas rekvizīti:
AS Swedbank,
LV40HABA0551005116532

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

© 2020 Gertrude.lv. All Rights Reserved.