top of page
  • Ģertrūdes draudze

Lieldienu laiks

DĀRGĀ GAIDĪŠANA

Dzīve ir... īss gaidīšanas brīdis. Taču dzīve nav tukša gaidīšana. Tā ir cerību pilna gaidīšana. Sapratne par to, ka Dievs patiesi piepildīs solījumu visu atjaunot un dos mums “jaunas debesis un jaunu zemi”, šo gaidīšanu padara aizraujošu.

Šis “īsais brīdis” ir dārgs laiks. Tas ir šķīstīšanas un svētdarīšanas laiks, kurā sagatavoties lielajai pārejai uz Dieva pastāvīgo mājokli. Kāds ir mana “īsā laika” uzdevums? Es vēlos norādīt uz zīmēm par Dieva valstības atnākšanu, runāt par Dieva dienas pirmajiem stariem un dot liecību daudziem par Dieva Svētā Gara dažādajām izpausmēm mūsu starpā.

Vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet.” Tad daži viņa mācekļi sāka runāt savā starpā: “Kas tas ir, ko viņš mums saka: vēl brīdi, un jūs mani vairs neredzēsiet, un vēl pēc brīža jūs mani atkal skatīsiet; un: es aizeju pie Tēva?” Viņi sacīja: “Kas tas ir: vēl brīdi? Mēs nesaprotam, ko viņš saka!”

Patiesi, patiesi es jums saku: jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies; jūs bēdāsieties, bet jūsu bēdas pārtaps priekā. Tāpat arī jums tagad ir bēdas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. /Jāņa 16:16-18, 20, 22/

LŪGŠANA

Mūžīgais Tēvs, Dēls un Svētais Gars, lai gan šeit esmu tikai uz “īsu brīdi”, vienmēr atgādini man, ka manas pasaulīgās bēdas un sēras tiks aizstātas ar līksmību, kad ieraudzīšu Tevi Debesu valstības godībā. Āmen.

DIENAS RĪCĪBA

Aizmirsti par pagātnē pieļautajām kļūdām, un tā vietā atrodi iemeslu izplānot un piedalīties kādās līksmās svinībās.


Psalmi /42:6b-12/

Jaunā Derība /Lk. 12:1-34/

Vecā Derība /5.Moz. 9:1-10:22/Comments


bottom of page